تونل آفتابي

معرفی پروژه اتوبوس خورشیدی

موفقیتی ارزشمند

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دومین نمایشگاه کشوری

پروژه های علمی دانش آموزان مقطع ابتدایی                    ( جشنواره جابربن حیان)

 

با حضور دانش آموزان منتخب از سراسر کشور

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

زمان:   1391/4/17  و   1391/4/18

مکان: اردوگاه شهید باهنر تهران

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 خدا را شاکریم  که تلاشهایمان  به ثمر نشست واین افتخار نصیبمان شدکه پروژه علمی دانش آموزان دبستان شهید بهرام براتی شهر دهق جزء پروژه علمی منتخب شهرستان های استان اصفهان  معرفی گردید تا شاهد حضورسبز این عزیزان در جمع دانش آموزان منتخب از سراسر کشور در دومین  نمایشگاه کشوری جشنواره جابربن حیان  باشیم.

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم تیر 1391ساعت 1:30  توسط گروه متفكران خلاق  | 

عكس طراحان

به نام خدا

اداره کلّ آموزش وپرورش استان اصفهان

اداره ی آموزش وپرورش منطقه ی مهردشت 

دبستان شهید بهرام براتی شهر دهق

گروه متفکرین خلاق

دانش آموزان پایه ی پنجم


57219848487157600081.jpg

دانش آموز محمّد راعی فرزند رحیم طرّاح و ایده دهنده                     و سر پرست طرح  تونل آفتابی (اتوبوس خورشیدی )

              aks1.jpg

دانش آموز محمّد راعی فرزند ابوالفضل عضو گروه متفکّرین خلّاق

  68161544125432694082.jpg    

دانش آموز حمید رضا علیخانی فرزند ناصر عضو گروه متفکّرین خلّاق     


توضیحی مختصر در مورد طرح

این دانش آموزان خلّاق و دانش دوست توانستند اتوبوسی را طرّاحی وساخته  که

1- از انرژی پاک ورایگان خورشیدی برای حرکت استفاده کند (انرژی خورشید توسط باتری خورشیدی گرفته شده و با تولید الکترسته؛ انرژی  موتور الکتریکی و گیریبکس را تأمین می کند واتوبوس حرکت می کند )

2- بدنه ی اتوبوس طوری طرّاحی شده است که به صورت دو طبقه بوده که از طبقه ی اولّ آن به عنوان تونل و برای حرکت دیگر خودرو ها در یک خیابان یک طرفه  استفاده میشود واز طبقه ی دوّم آن برای جابجایی مسافران استفاده می شود.

3- اتوبوس جهت جلوگیری از مشکلات عبور دیگر خودروها از زیر آن ؛بر روی ریل های ثابت حرکت میکند .

4-این طرح باعث کنترل بار ترافیک وکاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی می شود .

5- محلّ سوار وپیاده شدن مسافرین پل های هوایی است که بر روی  خیابان ها ساخته می شوند . 

6- در دومّین مرحله ی جشنواره ی جابر بن حیّان در سال تحصیلی 1391-1390شرکت کرده وتا          مرحله ی کشوری پیش رفته ومنتظر اعلام نتایج کشوری  طرح جابر بن حیان      می باشند .

- جهت اطّلاعات بیشتر قسمت های دیگر وبلاگ را مطالعه کنید .

- نظرات ؛انتقادات ؛پیشنهادات وسؤالات خود را در قسمت نظر دهید درج نمایید .

متشکریم 


                                                                                                            

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 20:6  توسط گروه متفكران خلاق  | 

طرح جابر شش گانه شد

به نام خدا

مژده؛مژده

از سال آینده طرح جابر بن حیان از پنج مورد به شش مورد افزایش می یابد .

1-جمع آوری (کلکسیون )همراه با طبقه بندی

2-نمایش علمی

3-مدل ( ساخت نمونه )

4-تحقیق(به مرحله ی استانی راه نمی یابد فقط منطقه ای می باشد )

5-آزمایش (از نظر کار بردی یکی از بهترین موارد طرح جابر می باشد )

6-طراحی وساخت که از سال آینده به پروژه های علمی طرح جابر افزوده خواهد شد .دانش آموزان عزیز از هم اکنون می توانند برنامه ریزی های خود را جهت شرکت در سومین مرحله ی جشنواره ی سراسری جابر بن حیان شروع نمایند.

به امید دیدار شما در نمایشگاه های منطقه ای ؛استانی وکشوری در سال آینده

ابوالفضل مومنی

 رابط منطقه ای طرح جابر بن حیان در منطقه ی مهردشت

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1391ساعت 14:8  توسط گروه متفكران خلاق  | 

شیوه نامه ی پروژه ها ي علمی دانش آ موزان

شیوه نامه جابربن حیان

شیوه نامه ی پروژه ها ي علمی دانش آ موزان

(جشنواره جابر بن حیان )

سال تحصیلی91-1390

اهمیت و ضرورت طرح :

    اگر حاصل دوره ي تحصیلات مدرسه اي ، تنها انتقال پاره اي از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ،( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال هاي تحصیل نیز از دست می رود. به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ي مادام العمر تبدیل شوند .به همین منظور علاوه برکسب دانش باید راه و روش یادگیري را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیري در آنان تقویت گردد .

   پروژه ي علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود ، میل به یادگیري را در دانش آموز تقویت می کند و به علّت ماهیت فرایندي خود راه و روش یادگیري را نیز به او می آموزد بنابراین می تواندابزاري بسیار قوي در خدمت تعلیم تربیت به معناي واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درك وبه کارگیري مفاهیم ، مهارت هاي فرایندي ، نگرش ها و ارزش هایی می باشد که شخص را قادرمی سازد دانش و فناوري را با زندگی و فرهنگ جامعه ي خویش مرتبط سازد .

اهداف :

(1) این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش را به ویژه در

زمینه هاي زیر فراهم می نماید :

الف ( اهداف علمی،آموزشی نظیر :

- دانش آموز نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است.

- در فکر کردن ، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود ، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کافی دارد .

- با زبان فارسی آشنایی دارد و می تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند .

- ارزش علم را در انجام درست کارها تا حدي می داند .

- با نحوه یادگیري خود تا حدودي آشناست .

ب ( اهداف اجتماعی نظیر :

- همکاري با دیگران را دوست دارد .

- در بازي ها و فعالیت هاي گروهی شرکت می کند .

- به انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده او می گذارند پایبند است.

ج ( اهداف زیستی نظیر :

- از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند .

- در حفظ محیط زیست کوشا است .

- نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند.

علاوه بر اهداف فوق می توان هدف هاي زیر را براي اجراي این طرح ذکر نمود :

(2) کمک به تحقق اهداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده  طراحی تحقیق  برقراري ارتباط  پیش بینی  فرضیه سازي  کاربرد ابزار  اندازه گیري  تفسیر یافته ها و نتیجه گیري

(3) تقویت مهارتهاي زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیري  حل مساله  برقراري ارتباط بادیگران  دوست یابی  سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و ....

4) )تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوي و جستجو گري علمی  نیروي خلاقیت وابتکار  پشت کار  تمایل به همکاري وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران  فکر باز وروشن بینی  خود انتقادي و بازنگري نقادانه  آمادگی براي پذیرش عدم قطعیت  احساس مسئولیت احساس اعتماد به نفس و ....

(5) شناسایی و تقویت استعدادهاي فردي دانش آموزان و ایجاد زمینه اي مناسب براي کار آفرینی:بسیاري از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در کلاس هاي معمولی نمود پیدانمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ي علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ي علمی می تواند راهبردبسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش آموزان باشد.

(6) ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده:

موضوعاتی که براي پروژه هاي علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر ازیک موضوع درسی و درواقع میان رشته اي باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها ازدانش و مهارت هاي متعدد خود استفاده کنند.

(7) ایجاد موقعیت مناسبی براي ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان

(8) افزایش توانمندي دانش آموزان در حوزهITو تشویق آنان به استفاده ازICTبراي رفع نیاز هاي اطلاعاتی مربوط به پروژه هاي علمی خود .

معرفی طرح پروژه هاي علمی

الف ) تعریف پروژه ي علمی

پروژه ي علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادي یا گروهی دانش آموزان در باره یک موضوع معین که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی ، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها ومهارت هاي علمی او را پیدا می کنند . یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند ، سوال بپرسند ، جمع آوري اطلاعات کنند ، فرضیه بسازند ، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندي و ارائه نمایند .

ب ) موضوع پروژه و پایه هاي تحصیلی تحت پوشش

در این طرح ،یک پروژه داراي ماهیت علمی و تجربی بوده و دانش آموز را با روش علمی آشنامی نماید و موضوع آن از محتواي کتاب هاي درسی منشا گرفته و یا آزاد می باشد. دانش آموزان درهمه پایه هاي تحصیلی به صورت انفرادي یاگروهی پروژه انتخاب نموده ودرنمایشگاه علمی آموزشگاه شرکت می کنند . (سیاست معاونت آموزش ابتدایی انجام پروژه هاي علمی به صورت گروهی از دانش آموزان می باشد). دانش آموزان بهتر است در زمینه هاي مورد علاقه خود ، موضوع انتخاب کنند و به پژوهش بپردازند.

ج ) انواع پروژه علمی

ا- جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي

یک پروژه جمع آوري شامل مجموعه اي از اشیاء می شود که بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه بندي شده و برچسب خورده باشند.

مثال : جمع آوري و طبقه بندي مجموعه اي از برگ ها

2- نمایش علمی

الف- دستگاه ( مدل )

یک پروژه مدل سازي شامل ساخت اشیاء براي توضیح چرایی یا چگونگی ساختمان آنهاست .

مثال : ساخت مدلی از دانه و معرفی اجزاي آن ( پوسته ، اندوخته و گیاهک )

ب- نمایش

یک پروژه نمایش شامل استفاده از اشیاء براي نمایش چرایی یا چگونگی عملکرد یک دستگاه و تبیین اصول علمی حاکم بر آنهاست .

مثال : نمایش حرکت مواد درون ساقه کرفس با استفاده از محلول هاي رنگی

ج- تحقیق

یک پروژه تحقیق شامل بررسی جزئیات بیشتر در باره موضوع پروژه و توضیح و تفسیر جوانب مختلف آن می شود . این جزئیات را می توان از طریق مشاهده مستقیم و یا از طریق منابع مختلف اطلاعاتی به دست آورد .

مثال : تحقیق در مورد گیاهان دارویی ایران و محل رویش آنها

3- آزمایش

یک پروژه آزمایش ، طرح و آزمودن سوالی است که شما هنوز جواب آن را نمی دانید لذا به کارگیري روش علمی و انجام آزمایش براي کشف جواب آن سوال از ضروریات این نوع پروژه است.

مثال : آیا نورهاي رنگی مختلف به یک اندازه بر رشد گیاه موثرند ؟

د) ارائه پروژه علمی ( نمایشگاه)

دانش آموزان محصول فعالیتهاي علمی خود را ابتدا در قالب یک نمایشگاه علمی در آموزشگاه به معرض نمایش و داوري می گذارند و طی مراحل بعد، پروژه هاي برگزیده آموزشگاه به نمایشگاه علمی منطقه ، پروژه هاي برتر منطقه به نمایشگاه علمی استان و در نهایت پروژه هاي برتر استان به نمایشگاه علمی کشوري راه خواهند یافت .

ه)عناصر یک پروژه علمی در نمایشگاه

هرپروژه براي ارائه به نمایشگاه باید شامل سه عنصر تابلوي نمایش ،مواد نمایشی وگزارش کتبی باشد .

تابلوي نمایش: تابلوي نمایش باید حالت سه دیواره اي داشته و از یک جنس محکم به ابعاد 90*120سانتیمتر تهیه شده باشد . نوشته ها ، نمودارها و تصاویر باید محکم روي تابلوي نمایش چسبانده شوند.

مواد نمایش: شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و سایر اقلام مجاز مربوط به پروژه می باشد.

گزارش کتبی: شامل صفحه عنوان ، فهرست ، طرح مسئله ، تحقیق ، فرضیه ، شرح آزمایش ، داده ها،جمع بندي و نتیجه گیري ، سپاسگزاري و ذکر منابع می شود.

و (طبقه بندي پروژه ها در نمایشگاه

پروژه هاي یک نمایشگاه علمی براساس پایه تحصیلی دانش آموز و نوع پروژه طبقه بندي و واردرقابت می شوند . دانش آموز می تواند پروژه خود را به صورت انفرادي ، تیمی و یا کلاسی در مدت زمان معین )برنامه زمانی پیشنهادي وسایر اطلاعات مورد نیاز درلینک دفتر آموزش دبستانی از سایت www.gea.medu.ir موجود می باشد)به انجام رسانده و به نمایشگاه ارائه نماید .

پایه اول تا سوم ......................... انفرادي – تیمی( حداکثر 3 نفره )- کلاسی

پایه چهارم و پنجم .................. انفرادي - تیمی (حداکثر 3 نفره)

ز(شرایط پذیرش پروژه ها در نمایشگاه علمی

-1 مرحله آموزشگاهی :

دانش آموزان از هر پایه تحصیلی می توانند در مرحله آموزشگاهی شرکت کنند و نیز محدودیتی ازنظر پذیرش انواع پروژه در مرحله آموزشگاهی وجود ندارد .

-2 مرحله منطقه اي :

در این مرحله سهمیه هر مدرسه براي شرکت در نمایشگاه منطقه با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه و باصلاحدید مجریان منطقه اي تعیین می گردد.درنمایشگاه مرحله منطقه اي نیز انواع پروژه ها در کلیه پایه ها پذیرفته می شوند .

-3 مرحله استانی :

در این مرحله سهمیه هر منطقه بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه وصلاحدید مجریان استانی تعیین می گردد.لازم به ذکر است پروژه هایی که از نوع جمع آوري هستند در مرحله استانی پذیرفته نمی شوند .

-4 مرحله کشوري :

در این مرحله سهمیه هر استان بر اساس آمار دانش آموزي با توجه به ظرفیت مکان برپایی نمایشگاه وبا صلاحدید مجریان کشوري معین میگردد.لازم به ذکر است در مرحله کشوري تنها پروژه هایی پذیرفته می شوند که از نوع آزمایش باشند .

ح ) برپایی و داوري نمایشگاه

-1 مرحله آموزشگاهی :

شوراي معلمان آموزشگاه داوران را از بین آموزگاران علاقمند و توانمند آموزشگاه انتخاب نموده وآنان بر اساس فرم داوري که در آدرس سایت مذکور موجود می باشد پروژه ها را داوري می کنند .

-2 مرحله منطقه اي :

هر مدرسه موظف است ازبین معلمان توانمند حداقل یک داور جهت داوري به نمایشگاه علمی منطقه معرفی نماید ومنطقه ازبین داوران معرفی شده، هیئت داوران منطقه اي راتشکیل می دهد.

3- مرحله استانی :

هر منطقه موظف است به ازاي هر 10 پروژه اي که به نمایشگاه استانی ارسال می کند یک نفر داورجهت کمک به داوري پروژه هاي علمی نمایشگاه استانی معرفی نماید.

-4 مرحله کشوري :

کمیته هدایتگر کشوري داوران را بر اساس ضوابط معین ،انتخاب و معرفی می نماید .

و ) تقدیر از برگزیدگان

دانش آموزان پایه هاي اول تا پنجم ابتدایی پروژه هاي خود را مطابق با تقویم اجرایی پیوست انجام می دهند . سپس پروژه ها در قالب نمایشگاه علمی مدرسه در معرض دید عموم قرار می گیرد وکارهاي برگزیده توسط هیئت داوران انتخاب شده( در این مرحله دانش آموزان برگزیده و معلم راهنماتوسط مدیر مورد تقدیر قرار می گیرند ) وبه مرحله منطقه اي راه پیدا می کنند و نمایشگاهی براي بازدید عموم دانش آموزان در سطح منطقه برگزار می گردد وگروههاي برتر انتخاب شده و به همراه دست اندر کاران (مدیر، معلم راهنما) از طرف منطقه مورد تقدیر قرار گرفته و به استان معرفی می گردند ودر مرحله ي استانی با همان مراحل کاري پس از داوري ، انتخاب و معرفی می شوند ودانش آموزان و دست اندرکاران از طرف استان مورد تقد یر قرار می گیرند و در مرحله کشوري نیزدانش آموزان و سایر دست اندر کاران پروژه هاي منتخب از طرف وزارتخانه مورد تقدیر قرار خواهندگرفت .

ساختار اجرایی طرح

طرح درطول سال تحصیلی و درچهار مرحله الف) آموزشگاهی ب ) منطقه اي ج ) استانی د) کشوري با تشکیل کمیته هایی طراحی واجرا می گردد. جهت اجراي کامل این طرح نیاز به همکاري تعداد زیادي از همکاران در سطوح مختلف می باشد .سازماندهی عوامل اجرایی طرح به شرح زیر می باشد :

اعضاي کمیته ها و شرح وظایف آنها

شوراي معلمان آموزشگاه

براساس بند 4 از ماده 15 آئین نامه اجرایی مدارس " چاره اندیشی براي تامین مشارکت فعال دانش آموزان در فرایند آموزش و پرورش " برعهده شوراي معلمان می باشد . لذا اجراي مرحله آموزشگاهی این طرح زیر نظر شوراي معلمان مدرسه صورت می گیرد .

شرح وظایف

(1) شرکت نماینده شورا درجلسات توجیهی کمیته منطقه اي

2) )تشکیل به موقع گروه هاي دانش آموزي در مدرسه و تعیین پروژه مناسب براي آنها

(3) هدایت گروههاي دانش آموزي و تامین اعتبارهاي لازم از بودجه تخصیص یافته براي طرح

(4) تشکیل نمایشگاه آموزشگاهی ،داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده و ارسال آن ها به نمایشگاه منطقه اي

اعضاي کمیته اجرایی منطقه

-1 رئیس آموزش و پرورش ناحیه / منطقه

-2 معاون آموزش ابتدایی

-3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی

-4 کارشناس گروههاي آ موزشی ابتدایی

-5 کارشناس مسئول / کارشناس آموزش ابتدایی

-6 سر گر وههاي در سی/ پایه ( هیئت علمی )

شرح وظایف کمیته منطقه اي

(1) تهیه و ارسال دستورالعمل منطقه اي به آموزشگاهها در ابتداي هر سال تحصیلی

(2) تشکیل کمیته هاي علمی و داوري ازبین اساتید، سرگروههاي درسی ومعلمان برجسته ي منطقه

(3) تشکیل پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی وایجاد تعامل الکترونیکی دانش آموزان با بانک هاي اطلاعاتی منطقه اي ، استانی ، کشوري و جهانی

4) )نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي آموزشگاهی

(5) تشکیل نمایشگاه پروژه هاي علمی درسطح منطقه طبق تقویم اجرایی

(6) داوري وانتخاب پروژه هاي برگزیده منطقه اي

(7) تقدیر از دانش آموزان، معلمان ، مدیران و رابطین منتخب در پروژه هاي علمی

(8) ایجاد کتاب الکترونیکی از پروژه هاي برگزیده وامکان دسترسی تمام دانش آموزان ایران وجهان به این منبع از طریق وب سایت منطقه

(9) ارسال گزارش از نتیجه کار به اداره کل

اعضاي کمیته پشتیبانی ونظارت استان

-1 مدیر کل آموزش و پرورش استان

-2 معا ون آموزش ابتدایی

-3 معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی

-4 رئیس گروه تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی

-5 رئیس گروه آموزش ابتدایی

-6 کارشناس مسئول و کارشناسان تکنولوژي و گروه هاي آموزشی ابتدایی

-7 سر گروههاي درسی/ پایه ) هیئت علمی طرح(

شرح وظایف کمیته استانی

(1) تهیه دستورالعمل اجرایی و ارسال آن به مناطق تابعه در ابتداي هر سال تحصیلی

(2) تخصیص و اعطاي اعتبارات لازم به مناطق مطابق با تقویم اجرایی طرح

(3) اطلاع رسانی در باره فعالیتهاي علمی دانش آموزان به رسانه هاي جمعی

(4) نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته هاي منطقه اي

(5) پیش بینی دوره هاي آموزشی لازم براي معلمان وتامین مدرسان مناسب

(6) انجام تمهیدات لازم جهت برگزاري نمایشگاه استانی

اعضاي کمیته برنامه ریزي ستاد

-1 معاون آموزش ابتدایی

-2 مدیرکل دفتر آموزش دبستانی

-3 معاون دفتر آموزش دبستانی

-4 کارشناس مسئول تکنولوژي و گروه هاي آموزشی

-5 کارشناس تکنولوژي و گروه هاي آموزشی

-6 سرگروه هاي درسی/ پایه

شرح وظایف کمیته ستادي

(1) تهیه دستورالعمل طرح

(2) برنامه ریزي براي آموزش نیروي انسانی (کارشناسان،مدیران ومعلمان)

(3) تصمیم گیري جهت تامین اعتبار لازم

(4) تصمیم گیري جهت اجراي نمایشگاه پروژه هاي علمی در مرحله کشوري

(5) برنامه ریزي براي تشویق دانش آموزان ومعلمان در اجراي طرحهاي موفق در طول سال تحصیلی

(6) انتخاب هیئت داوران مرحله کشوري

(7) ثبت ونگهداري کارهاي موفق در سایت یا کتابچه

گستره اجراي طرح:

این طرح به صورت داوطلبانه و متناسب با علاقه و توانمندي مجریان درسطح مدارس (براساس درصدپوشش مدارس موجود درتفاهم نامه منعقد شده بین معاونت آموزش ابتدایی واستان) در همه مناطقاجرا می شود .

اعتبارا ت مورد نیاز طرح:

اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1391ساعت 1:5  توسط گروه متفكران خلاق  | 

انواع پروژه ها در طرح جابر بن حیان وتوضیح آنها

بسم الله الرحمن الرحيم

قال علي عليه السلام:

اوضع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان. " نهج البلاغه، حکمت 92" پست ترين دانش، دانشی است که در سطح زبان، متوقف شود و والاترين دانش، آن است که در کل وجود فرد، ظاهر و منعکس گردد.

 

مقدمه

از آنجا كه تفكر و تعمق در پديده هاي عالم هستي كه همه آنها از ذرات كوچك تا كرات و كهكشانهاي بي انتها مخلوقات خداوند متعال هستند ، ظرفیت بی انتهایی را در ارضاي كنجكاوي انسان در كشف حقايق  و روابط بين پديده ها در طول دستيابي به اعتقاد عميق  و ايمان پايدار به خدا دارد ،از اینروست که در قرآن، خدا ي باري تعالي دستور موكد به جستجوي در طبيعت و توجه به قدرت لايزال الهي در آفرينش عالم هستي دارد.

از اينروست كه آموزش و پرورش خود را موظف و مكلف مي داند با پيش بيني برنامه هاي مناسب اين فرصت را براي كودكان ودانش آموزان فراهم نمايد تاحاصل تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان نباشد ،  ( سواد به معنی سنتی ) كه با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست برود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند . به همين منظور علاوه بركسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد .

 پروژه ی علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود ، میل به یادگیری را در دانش آموز  تقویت می کند و به علّت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز به او می آموزد بنابراین می تواند ابزاری بسیار قوی در خدمت تعليم و تربيت به معناي واقعي  باشد . معاونت آموزش ابتدايي بنا بر اهميت پرورش روحيه فعاليت گروهي از    پروژه ها يي كه توسط دانش آموزان بصورت گروهي انجام مي گيرد حمايت مي نمايد و اولويت بالاتري را در ارزيابي اينگونه پروژه ها در نظر مي گيرد.

از آنجایی که دانش آموزان دوره ابتدایی از نظر كسب مهارت ها و تجربیات علمی در ابتدای راه قرار دارد ، برای انجام فعالیتی مثل پروژه علمی نیاز به کمک و راهنمایی معلم و والدین و حتي يكديگر دارند . معلمان عزیز         می توانند این راهنما را مطالعه و برای هدایت دانش آموزان به کار گیرند .

( این نوشتار از زبان معلم نسبت به دانش آموز تنظیم شده و مخاطب افعال آن دانش آموز است . )

چگونه یک پروژه علمی را انجام دهیم

شروع

1- یک دفتر یادداشت تهیه کنید

این دفتر ، دفتر کارنمای پروژه  نامیده می شود . در این دفتر وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه را یادداشت خواهید کرد . دفترکارنما مسیر حرکت شما را ازآغاز تا پایان  نشان می دهد ( موضوعی که به ویژه برای بازدید کنندگان از پروژه شما اهمیت دارد).

 

·        یادداشت کردن را از زمانی آغاز کنید که  جستجوی موضوع  پروژه را شروع می کنید .  

 • اتفاقات را به صورت روزانه یادداشت کنید و هر مطلبی را که وارد دفتر می کنید تاریخ گذاری نموده و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید .
 • نتایج آزمایشات ، فهرست  مواد مورد استفاده ، یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای و مشخصات منابع مورد استفاده را به دقت در آن ثبت کنید .
 • هر مشکلی را که در جریان کار با آن مواجه می شوید یادداشت کنید .
 • راه حل هایی را که برای غلبه بر مشکلات به کار گرفته اید یادداشت کنید .
 • در صورت نياز از مراحل مختلف پروژه خود عکس بگیرید تا بتوانید یک گزارش تصویری از تلاش هایتان را به دیگران نشان دهید .( اختياري )

تحقيق زمينه اي : منظور از تحقيق زمينه اي مراجعه به منابع اطلاعاتي و جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي انجام پروژه علمي است . اين فعاليت از اجزاي ضروري انواع پروژه علمي مي باشد .

2-عناوين مختلف را کنکاش کنید و با نیروی فکرتان یک موضوع جدید برای پروژه خود بسازید ( از عناوين كلي سوالاتي جزئي براي پروژه خود استخراج كنيد )

به چه چیزهایی علاقه دارید ؟ ورزش ، رایانه ، حیوانات ، غذا ، ساخت اشیا  ... و غیره . به کدام  یک از شاخه های علم  علاقمند هستید ؟

گیاهان ( گیاه شناسی )

قارچ ها ، باکتری ها ( میکروب شناسی )

جانوران ( جانور شناسی )

بدن انسان ( کالبدشناسی )

الکتریسیته ، جاذبه ، نیرو ، نور (فیزیک )

مواد شیمیایی ، اسیدها و بازها ( شیمی )

حافظه ، خیال ، آموزش ( روانشناسی )

آتشفشان ها ، سنگ ها ، آب و هوا ( زمین شناسی )

آزمودن محصولات مصرفی ( دانش محصولات مصرفی )

مطالعه آماری ( آمار )

نگاه به کتابهای درسي ، علمی ، دایره المعارف ها و سایت های علمی می تواند در پیدا کردن موضوع پروژه به شما کمک کند .

3- نوع پروژه خود را مشخص کنید

3-1- جمع آوری( کلکسیون ) همراه با طبقه بندی

پروژه جمع آوری شامل مجموعه ای از اشیاء می شود که بر اساس شباهت ها و تفاوت ها گروه بندی شده و برچسب خورده باشند. جمع آوری می تواند پروژه خوبی برای دانش آموزان پایه های اول و دوم باشد.

مثال :

فرض کنید 12 قطعه سنگ از اطراف محل زندگی خود جمع آوری نموده اید . ممکن است شما آنها را بر اساس رنگ ، اندازه و یا میزان درخشندگی دسته بندی کنید . یا ممکن است سنگها را به ترتیب زیر طبقه بندی کنید :

ابتدا آنها را در آب خیس کرده و سپس آنها را روی یک سطح زبر بخراشید . با مقایسه اندازه و رنگ رگه هایی که روی سطح زبر برجای می ماند می توانید سنگها در سه گروه نرمترین ها ، نیمه سخت ها  و سخت ترین ها       طبقه بندی کنید .

نمونه هایی از پروژه های جمع آوری :

پرها                   

دانه های انگور             

تکه های پوست درختان                    

پوسته های تخم پرندگان

عدسی ها          

لانه های خالی حشرات               

فسیل ها                       

برگ ها               

ریشه ها

.

.

نکته  :

طبقه بندی یک مجموعه را به سه طریق می توان انجام داد :

الف- طبقه بندی براساس شباهت ها و تفاوت های ظاهری ( مثال : طبقه بندی مجموعه ای از سنگ ها به دوگروه صاف و ناصاف )

ب- طبقه بندی براساس نوع کاربرد ( مثال : طبقه بندی گیاهان از لحاظ کاربرد به سه گروه دارویی ، خوراکی و صنعتی )

ج - طبقه بندی بر اساس نوع عملکرد ( مثال : طبقه بندی تصویر در آینه ها و عدسی ها به حقیقی و مجازی )

حال این پرسش پیش می آید که پروژه های جمع آوری و طبقه بندی را که برای دانش آموزان پایه های اول و دوم توصیه می شود در کدام یک از این قالبها انجام دهیم . با اندکی دقت در اهداف پروژه های علمی برای دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی ، یعنی تقویت کنجکاوی و مهارت مشاهده کردن ، مشخص می شود که طبقه بندی بر اساس شباهت ها و تفاوت ها مناسبترین گزینه برای این دانش آموزان است ، چرا که باعث افزایش کنجکاوی آنان در طبیعت ( برای جمع آوری اقلام ) و تقویت مهارت مشاهده ( برای طبقه بندی اقلام ) در آنان  می شود . اهداف سایر روش های طبقه بندی ، یعنی طبقه بندی از نظر کاربرد و عملکرد ،  معمولا در ترازهایی بالاتر از پایه های اول و دوم قرار می گیرد و منجر به افزایش دانش و مهارت دانش آموزان ( پایه های سوم و بالاتر ) از طریق نمایش علمی می شود .

 

3-2- نمایش علمی

در نمایش علمی دانش آموز اطلاعات مربوط به موضوع انتخابی خود را از منابع اطلاعاتی یا از طریق مشاهده مستقیم گرد آوری نموده و آنها را در یکی از قالب های تحقیق ، مدل و یا نمایش به بازدید کنندگان ارائه می نماید . ویژگی مشترک پروژه هایی که در این سه قالب قرار می گیرند این است که در همه آنها از حقایق و دست آوردهای علمی کشف شده استفاده شده و انجام آزمایش و دستکاری در متغیرها توسط دانش آموز ، در تولید این اطلاعات نقشی نداشته است . در عین حال همین ویژگی مهمترین تفاوت نمایش علمی با آزمایش محسوب می شود .

در پروژه تحقیق دانش آموز به نمایش اطلاعات مکتوب و تصاویر بسنده می کند اما در پروژه های مدل و نمایش علاوه بر ارائه اطلاعات مکتوب و تصاویر ، دانش آموز سعی می کند با استفاده از اشیاء چگونگی و چرایی ساختمان وعملکرد آنها را برای بازدید کنندگان نمایش دهد .

3-2-1 مدل ( ساخت نمونه )

پروژه مدل سازي شامل ساخت اشیاء براي توضيح چرايي یا چگونگي ساختمان آنهاست . در این نوع پروژه دانش آموز مدلی از یک شی ء را  ساخته و نمایش می دهد و یا کاربرد آن را  شرح می دهد. اگر دانش آموز قادر به ساخت مدل نباشد ،  می تواند از پوستر یا نقاشی استفاده نماید . مدل ها کمک می کنند تا با ساختمان اشیا بهتر آشنا شویم : اشیای خیلی کوچک ( مثل ملکول ها ) ، اشیای خیلی بزرگ ( مثل ساختار درون زمین یا ساختار منظومه شمسی ) اشیایی که به سادگی در دسترس نیستند ( مثل اندام ها و دستگاه های درون بدن ) و یا وسایلی که افراد به ندرت شانس دیدن آنها را پیدا می کنند ( مثل یک فضا پیما یا یک پل معلق )  به علاوه ، بعضی مدل ها قادر به کار هستند و علاوه بر توضیح چرایی و چگونگی ساختمان شیء مورد نظر کارکرد آن را هم نمایش می دهند . کارکرد صحیح ، انطباق با حالت اصلی ، سهولت کاربرد و اقتصادی بودن از جمله مواردی است که باید در ساخت مدل ها به آن ها توجه کرد .  مدل ها را می توانید به صورت مولاژ ، برش ، ماکت و یا قادر به کار بسازید . 

مثال :

شاید شما بخواهید مدلی از یک پل را با چوب کبریت یا چوب بستنی بسازید . نقشه های روی تابلوی نمایش شما می تواند قطعات مختلف پل را نشان دهد و تحقیق شما می تواند شرح دهد که این پل چگونه ساخته می شود ، چرا چنین ساختمان و نقشه ای دارد و در چه مواردی کاربرد دارد . یا با استفاده از تصاویر بدن انسان ، دستگاه عصبی را نشان دهید .

نمونه هایی از پروژه های مدل :

مدل منظومه شمسی

برش گیاهان          

قادر به کارها ( ماشین گرمایی ، موتور الکتریکی و ... )

مدل ماهواره اميد

پوستر زنجیره غذایی

ماکت نقاط امن و غیر امن خانه در زلزله

مولاژ اندام های بدن

3-2-2- نمایش

پروژه نمايش شامل استفاده از اشياء  براي نمايش چرايي  یا چگونگي عملكرد آنها و تبيين اصول علمي حاكم بر آنهاست . در این نوع پروژه دانش آموز یک واقعیت یا اصل علمی خاص را بازسازي نموده و نمایش می دهد .

مثال :

شاید شما بخواهید این اصل علمی را نمایش دهید که آب و مواد محلول در آن از طریق ساقه گیاه بالا رفته و به برگ ها و شاخه ها می رسد . برای این کا ر می توانید مقداری رنگ غذا را در آب حل کنید و  ساقه چند گل میخک سفید را در آن قرار دهید . تغییر رنگ گلهای میخک اصل علمی مورد نظر را به شما و بازدیدکنندگان پروژه شما نمایش خواهد داد .

نمونه هایی از  پروژه نمایش :

نمایش نحوه کار قطب نما 

نمایش تشکیل رنگین کمان

نمایش بازتابش نور از سطح آینه

نمایش تولید آهن ربا

نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

نمایش ویژگی های مخلوط

 نمایش عملکرد پریسکوپ ، ذره بین ، کوره آفتابی و ...

 نمایش نفوذ پذیری خاک

 نمایش رسوب گذاری خاک

3-2- 3- تحقیق

پروژه تحقيق یک گزارش علمی محسوب می شود . دراین نوع پروژه شما اطلاعات موجود در باره یک موضوع مشخص را جمع آوری نموده و آنچه را که در مجموع یاد گرفته و یا کشف کرده اید به مخاطبان ارائه می کنید. اين جزئيات را مي توان از طريق مشاهده مستقيم و يا از طريق منابع مختلف اطلاعاتي به دست آورد .

 مثال :

تحقیق در باره مراحل دگردیسی قورباغه . شما می توانید این تحقیق را به دو شیوه مختلف انجام دهید . شیوه اول این است که محفظه ای را شبیه آکواریوم آماده کنید و با جمع آوری تخم قورباغه در آن مراحل رشد و تکامل قورباغه را از ابتدا تا انتها مستقیما مشاهده و ثبت نمایید . شیوه دوم اینکه به منابع مختلف اطلاعاتی ( کتاب ها ، اینترنت ، افراد متخصص ، مجلات و ..... ) مراجعه نمایید و از این طریق موضوع خود را عمیقا جستجو کنید و اطلاعات جمع آوری شده خود را به روشی روشن و جالب گزارش دهید . البته به یاد داشته باشید که در رویکرد اول هم شما از تحقیق زمینه ای و مراجعه به منابع اطلاعاتی بی نیاز نخواهید بود .   

نمونه هایی از پروژه های تحقیق :

شباهت ها و تفاوت های بین دوزیستان و خزندگان

گازهای مختلف موجود در هوا و کاربردهای آنان در زندگی بشر

هلال های ماه

تولد و مرگ ستارگان

بارانهای اسیدی

انواع میمونها

3-3- آزمایش

در این نوع پروژه یک مسئله مشخص مطرح می شود که دانش آموز در ابتدا جواب آن را نمی داند ،  بنابراین  طی کردن مراحل روش علمی و انجام آزمایش برای کشف جواب سوال از ضروریات این نوع پروژه محسوب می شود.

مراحل روش علمی :

o      طرح مسئله

o      انجام تحقیق زمینه ای

o      ارائه فرضیه

o      اجرای آزمایش

o      ثبت نتایج

o      نتیجه گیری

 مثال :

دانش آموز این سوال را برای پروژه خود  مطرح می کند که علت سیاه شدن پوست میوه های انار چیست . با انجام یک تحقیق زمینه ای و مصاحبه با باغداران انار به فرضیه آفتاب سوختگی می رسد و سپس آزمایشی را طراحی و اجرا می کند که طی آن دو دسته میوه روی درخت انار را انتخاب و برای یگ گروه با مقوا سایه بان درست می کند تا آفتاب به آنها نتابد . پس از دو ماه نتایج به دست آمده را ثبت می کند ، یعنی پوست کدام گروه سیاه شده و کدام یک سیاه نشده است و در پایان نتیجه گیری می کند که آیا فرضیه اش صحیح بوده یا خیر .

 نکته مهم به تفاوت های میان پروژه آزمایش و نمایش توجه کنید . بسیاری از افراد و کتاب ها این دو نوع پروژه را با هم اشتباه می گیرند . در اینجا به دو مثال از عناوین پروژه اشاره می شود که هر دو به موضوع رنگین کمان مربوط می شوند اما یکی در قالب پروژه نمایش و دیگری در قالب آزمایش قرار می گیرد .

نمایش : رنگین کمان چگونه شکل می گیرد ؟

آزمایش : آیا می توان با استفاده از مایعی غیر از آب رنگین کمان ساخت ؟

نمونه هایی از پروژه های آزمایش :

رنگ جسم چه تاثيري بر ميزان جذب انرژي تابشي خورشيد دارد ؟

صدای انسان از میان یک لوله تا چه مسافتی منتقل می شود ؟

آیا جامدات مختلف صوت را به یک اندازه از خود عبور می دهند ؟

آیا عواطف انسانی می تواند بر رشد یک گیاه موثر باشد ؟

آیا مورچه ها سلیقه غذایی دارند ؟

آیا دما بر قدرت یک آهنربای دائمی تاثیر دارد ؟

دانش آموزان پايه سوم و بالاتر بهتر است از انتخاب پروژه هاي جمع آوري خودداري نموده و پروژه خود را از انواع ديگر انتخاب نمايند .

 

4- موضوع مورد علاقه خود را به یک پروژه تبدیل کنید

4-1- نكات قابل توجه در پروژه جمع آوری

1-   به خاطر داشته باشید هر کاری را که برای پروژه انجام می دهید با ذکر تاریخ در دفتر "دفتر کارنما" ثبت کنید و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید .

2-   اقلامی را انتخاب کنید که آنها را دارید و یا اینکه می توانید به آسانی آنها را جمع آوری نمایید . این اقلام باید به اندازه کافی به هم شباهت داشته باشند که بتوان آنها را یک مجموعه نامید و در عین حال به اندازه کافی تفاوت داشته باشند که بتوان آنها را در گروه های مختلف طبقه بندی کرد .

3-   تحقیق زمینه ای را با یادداشت برداری از کتابها ، وب سایت ها و یا مقالاتی که در باره موضوع شما بحث می کنند آغاز کنید این ها "منابع" شما را تشکیل خواهند داد. تحقیق شما وقتی کامل می شود که حداقل بتوانید برای 5 دقیقه با کلمات خودتان در باره موضوعتان بحث کنید .  

4-   پس از تکمیل تحقیقات ، اطلاعات به دست آمده را در قالب  بند (پاراگراف ) سازمان دهی کنید . این مطالب همان "تحقیق زمینه ای" شما است که روی تابلوی نمایش خواهید چسباند .

5-   طبقه بندی را بر اساس خصوصیات فیزیکی ، نوع گونه و یا محل کشف تعریف کنید . خصوصیات فیزیکی شامل مواردی مثل رنگ ، وزن و یا شکل می شود . اطمینان حاصل کنید که حداقل دو نمونه برای هر دسته فراهم نموده اید . همچنین مطمئن شوید که به وضوح دسته ها را می شناسید . این همان " طرح طبقه بندی " است .

6-      مشخص کنید که آیا می خواهید مجموعه خود را روی تابلوی نمایش بچسبانید و یا آن را مقابل تابلوی نمایش و روی میز قرار دهید .

7-   بخش" سپاسگزاری " را روی تابلوی نمایش فراموش نکنید ( نام افرادی که در انجام پروژه به شما کمک کرده اند با ذکر اینکه چگونه شما را کمک کرده اند )

8-   با دقت به ترکیب تابلوی نمایش خود توجه کنید . ترتیب مطالب روی تابلو باید گویا و به لحاظ بصری جذاب باشد . مطمئن شوید که تابلو همه موارد  لازم  از جمله عکس را دارد و دفتر کارنمای خود را هم کنار تابلو بگذارید . در آخرین قدم یک " عنوان " خلاقانه به تابلوی خود اضافه کنید .

9-   اطمینان حاصل کنید که پروژه خود را خوب فهمیده اید و می توانید در باره آنچه از آن آموخته اید با دیگران صحبت کنید . تمرین کنید که بتوانید پروژه خود را به یک فرد بزرگسال توضیح دهید .  

 

توجه : اگر در پروژه شما اقلامی به کار رفته است که مجاز به نمایش آنها در سالن نمایشگاه نیستید می توانید  از آنها عکس بگیرید و عکس آن ها را روی تابلوی نمایش خود الصاق کنید .

 

4-2- برای  پروژه های نمایش علمی 

1-   به خاطر داشته باشید هر کاری را که برای پروژه انجام می دهید با ذکر تاریخ در "دفتر کارنمای" پروژه ثبت کنید و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید . همواره از مراحل کار خود عکس تهیه کنید ، چرا که این عکس ها  مورد نیاز دفتر کارنمای شما یا تابلوی نمایشتان خواهد بود . بنویسید که چگونه به فکر انجام این پروژه افتادید.

2-   در مورد نوع نمایش علمی خود تصمیم بگیرید . آیا می خواهید در پروژه خود به ارائه يك تحقيق بسنده كنيد ويا اينكه فراتر رفته و با ساخت يك مدل ويا ترتيب يك نمايش، پروژه خود را تكميل نماييد. 

3-   وسایل مورد نیازتان را برای اجرای نمایش علمی تهیه کنید . می توانید از وسائل آزمایشگاه یا وسایل خانگی استفاده کنید و یا خودتان وسیله ای را بسازید .اگر می خواهید وسیله ای بسازید ( به عنوان مدل یا برای نمایش ) اطمینان حاصل کنید که وقت کافی برای ساخت آن دارید ( چون ساخت بعضی مدل ها یا وسائل بسیار وقت گیر است ) و اگر نمی خواهید وسیله یا مدلی بسازید تصمیم بگیرید که به جای آن قرار است از چه چیزی استفاده کنید ، عکس ، نقشه ، پوستر و یا اشیاء خانگی

4-   تحقیق زمینه ای را با یادداشت برداری از کتابها ، وب سایت ها و یا مقالاتی که در باره موضوع شما بحث می کنند آغاز کنید این ها "منابع" شما را تشکیل خواهند داد. خواهید دید تحقیق شما وقتی کامل می شود که حداقل بتوانید برای 5 دقیقه با کلمات خودتان در باره موضوعتان بحث کنید . 

5-   پس از تکمیل تحقیقات ، اطلاعات به دست آمده را در قالب پاراگراف سازمان دهی کنید . این مطالب همان "تحقیق زمینه ای" شما است که روی تابلوی نمایش خواهید چسباند .

6-   همچنین باید قسمتی از تابلوی نمایش خود را به  " شرح نمایش علمی "  اختصاص دهید و در آن قسمت در مورد موضوع خود و اینکه پروژه مدل ، نمایش و یا تحقیق شما قصد نشان دادن چه چیزی را دارد توضیح دهید .

7-   در تابلوی نمایش بخشی به نام " نتیجه گیری " ایجاد کنید و مطالب خود را درباره آنچه از پروژه خود آموخته اید و همچنین مواردی که بواسطه پروژه شما بهبودیافته اند را توصیف کنید .

8-   بخش" سپاسگزاری " را روی تابلوی نمایش فراموش نکنید ( نام افرادی که در انجام پروژه به شما کمک کرده اند با ذکر اینکه چگونه شما را کمک کرده اند )

9-   با دقت به ترکیب تابلوی نمایش خود توجه کنید . ترتیب مطالب روی تابلو باید گویا و به لحاظ بصری جذاب باشد . مطمئن شوید که تابلو همه موارد  لازم  از جمله عکس را دارد و دفتر کارنمای خود را هم کنار تابلو بگذارید . در آخرین قدم یک " عنوان " خلاقانه به تابلوی خود اضافه کنید . نام عکاس را هم حتما در کنار عکس ها بنویسید .

10- اطمینان حاصل کنید که پروژه خود را خوب فهمیده اید و می توانید در باره آنچه از آن آموخته اید با دیگران صحبت کنید . تمرین کنید که بتوانید پروژه خود را به یک فرد بزرگسال توضیح دهید .  

 

4-3- برای پروژه های آزمایش

1-     دفتر کارنما :

·    به خاطر داشته باشید هر کاری را که برای پروژه انجام می دهید با ذکر تاریخ در "دفتر کارنمای" پروژه ثبت کنید و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید . همواره از مراحل کار خود عکس تهیه کنید ، چرا که این عکس ها  مورد نیاز دفتر کارنما یا تابلوی نمایش خواهد بود .

2-     مدیریت زمان:

·    از یک جدول زمانبندی استفاده کنید تا بتوانید پروژه خود را طبق یک برنامه زمانی مشخص پیش ببرید و در نهایت تابلوی نمایش خود را به موقع آماده کنید . اگر پروژه شما با موجودات زنده سروکار دارد ( افراد ، گیاهان و جانوران ) باید مطمئن شویدکه وقت کافی برای آزمایش خود دارید . ( به یاد داشته باشید که رشد گیاهان کند و زمانبر است )

3-     انتخاب موضوع و تعریف مسئله :

·        فهرستی از موضوعات مورد علاقه خود را در دفتر کارنمایتان یادداشت کنید .

·        برای اینکه از میان فهرست خود مناسبترین موضوع را انتخاب کنید این سوالات را از خودتان بپرسید :

- آیا می توانم اطلاعات کافی در باره موضوع مورد نظرم پیدا کنم ؟

- آیا آزمایش کردن روی این موضوع نیاز به وسایل یا شرایط خیلی خاصی دارد ؟

- آیا وقت کافی دارم که روی موضوع مورد نظر آزمایش انجام دهم ؟

·        اطمینان حاصل کنید که موضوع مورد نظر شما قابلیت طراحی و اجرای آزمایش را دارد

·        موضوع شما نباید فقط به ساخت یک وسیله ختم شود چرا که در این صورت از نمایش علمی فراتر نرفته اید .

·    موضوع منتخب خود را پس از طی مراحل فوق در قالب یک سوال آزمون پذیر بنویسید . این جمله سوالی " مسئله " نامیده می شود . مسئله در واقع همان سوالی است که آزمایش شما سعی دارد به آن پاسخ دهد .

4-     جمع آوری اطلاعات :

·         سری به کتابخانه بزنید تا ازکتابها ، مجلات ، دائره المعارف ها و منابع اینترنتی اطلاعات مرتبط با موضوع خود را جمع آوری کنید .

·        آنچه را که پیدا می کنید در دفتر کارنمای خود یادداشت کنید .

·    به خاطر داشته باشید که مشخصات کتاب یا وب سایتی راکه مطلب را از آن استخراج کرده اید با ذکر نویسنده ، سال نشر و ناشر یادداشت کنید چرا که این ها بعدا "منابع" شما را تشکیل خواهند داد.

·        با افراد متخصص گفتگوکنید و اطلاعات خود را کامل کنید .

·    از معلم یا والدین خود بخواهید کمک کنند تا یک قرار مصاحبه با افراد مطلع در باره موضوعتان تنظیم کنید. اگر هم لازم شد از طریق پست الکترنیکی و یا نامه نگاری با شرکت ها و افراد متخصص ارتباط برقرار کنید

·        تحقیق شما وقتی کامل می شود که به یک حدس هوشمندانه در باره جواب مسئله دست پیدا کنید . این حدس هوشمندانه همان فرضیه است .   

·    پس از تکمیل تحقیقات ، اطلاعات به دست آمده را در قالب پاراگراف سازمان دهی کنید . این مطالب همان "تحقیق زمینه ای" شما است که روی تابلوی نمایش خواهید چسباند .

 

5-       فرضیه سازی :

·        " فرضیه" حدس هوشمندانه شماست که برپایه اطلاعاتی که جمع آوری نموده اید مطرح می کنید .

·        فرضیه اعلام می کند که در نتیجه تغییراتی که شما در جریان آزمایش اعمال می کنید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

·    فرضیه در واقع پیش بینی می کند که چگونه در اثر تغییر دادن یک عامل ، عامل دیگر تغییر خواهد کرد. این همان چیزی است که آن را علت و معلول می نامند .

·        فرضیه خود را در قالب یک جمله به طور واضح و به روش زیر در دفتر کارنما بنویسید:

من حدس می زنم که ................................................. باعث ........................................ می شود .

6-      تعیین متغیرها :

·        متغیرها شامل تمام عواملی می شوند که می توانند در آزمایش شما تغییر کنند .

·        در هرآزمایشی ، تنها مجازید که یک عامل را تغییر دهید .

·        دنبال پیدا کردن این باشید که چه عاملی سبب( علت ) رخ دادن یک پدیده می شود .

·        علت در فرضیه شما همان متغیر مستقل است .

·        معلول در فرضیه شما همان متغیر وابسته است .

·        تنها عاملی که مجاز به تغییر دادن آن در جریان آزمایش هستید "متغیر مستقل" است .

·        و آنچه که پس از این تغییرات رخ می دهد همان "متغیر وابسته" است .

·        سایر عوامل درجریان آزمایش شما هیچ تغییری نمی کنند که به آنها "متغیرهای کنترل شده"       می گویند.

·    متغیرهای مستقل ، وابسته وکنترل شده ی آزمایش خود را تعیین کنید و در دفتر کارنما بنویسید  . این نوشتار بعدا در بخشی از تابلوی نمایش شما به عنوان "تعاریف" خواهد آمد . در بخش تعاریف علاوه بر تعریف متغیرها هر لغت مهمی را هم که درعبارت مسئله  به کار رفته و ممکن است برای شما یا دیگران نا آشنا وجدید باشد تعریف کنید .

7-     طراحی آزمایش :

·        " فهرست مواد " مورد نیاز برای انجام آزمایش خود را بنویسید .

·    " روش کار " خود را طراحی کنید و در دفتر کارنما ، شرح دهید. مراحل را به دقت و به ترتیب پیش بینی کنید و یک دستورالعمل گام به گام برای اجرای آزمایش خود بنویسید.

·    یک آزمایش باید حداقل شامل دو گروه باشد. یک گروه ، گروهِ " کنترل " و دیگری گروه        " متغیر " است. هر دو گروه کاملا یکسان هستند مگر در یک مورد خاص ." متغیر مستقل" همان مورد خاصی  است که تفاوت می کند و شما می خواهید اثر آن را در آزمایش بیازمایید. مثال : فرض کنید مسئله شما این است که بچه چرا گریه می کند ؟ و شما به این فرضیه رسیده اید که علت آن نبود بطری شیر اوست . برای اثبات این فرضیه باید آزمایش های زیر را در دو گروه کنترل و متغیر انجام دهید :

      نوزاد گریان         +         بطری شیر           =           نوزاد آرام و شاد

    مسئله              +       متغیر مستقل          =            متغیر وابسته

      نوزاد گریان    +          نبود بطری شیر              =   نوزاد همچنان گریه می کند

    مسئله         +    هیچ گونه تغییر در هیچ چیز   =            کنترل

 

گروه متغیر

 

گروه کنترل

 

 

·        در جریان آزمایش روی گروه کنترل هیچ تغییری ایجاد نمی کنید .

·        گروه کنترل ثابت می کند هر نتیجه ای که در گروه متغیر اتفاق می افتد  ناشی از تغییراتی است که شما اعمال کرده اید .

8-     اجرای آزمایش :

·        آزمایش خود را حداقل 3 بار تکرار کنید .

·        در اجرای آزمایش از دستورالعمل گام به گامی که نوشته اید دنباله روی کنید .

·    هر چیزی را که انجام می دهید یا مشاهده می کنید در دفتر کارنما یادداشت کنید ، هرچند بعضی چیزها به نظر شما کودکانه یا کم اهمیت برسند .

·        اگر چیزی را اندازه گیری می کنید حتما باید از واحدهای استاندارد مثل سانتیمتر ، گرم و یا لیتر استفاده کنید .

·        هر بار که آزمایش می کنید ، زمان و تاریخ آن را در دفتر کارنما یادداشت کنید .

·        شاید بخواهید از آنچه رخ می دهد عکس بگیرید یا تصویری را بکشید .

·    نگران خط خوردگی در دفتر کارنمای خود نباشید ! هیچ گاه اشتباهات خود را از دفتر کارنما پاک نکنید و فقط کافی است روی آنها یک خط بکشید .

9-     ثبت و سازماندهی نتایج :

·    نتایج ، آنچه را که رخ داده بیان می کنند . به خاطر داشته باشید که یک آزمایش خوب نتایجی را به همراه خواهد داشت که به آسانی قابل اندازه گیری باشند .

·        از یک جدول برای ثبت  نتایج در دفتر کارنمایتان استفاده کنید  .

·        نتایخ خود را به شکل یک نمودار در آورید .

·        اگر آنچه رخ داده است خلاف آن چیزی بوده است که شما انتظار داشته اید ، نگران نباشید.

10- نتیجه گیری :

·        به مجموعه اتفاقاتی که رخ داده است فکر کنید . 

·        نتیجه گیری در این باره بحث می کند که آیا نتایج به دست آمده از آزمایش ، فرضیه شما راتایید می کند یا نه.

·        " نتیجه گیری" خود را در قالب یک پاراگراف و به این شکل در دفتر کارنمای خود یادداشت کنید :

نتایج آزمایش فرضیه من را تایید می کنند زیرا ........................................................

نتایج آزمایش فرضیه من را تایید نمی کنند زیرا .......................................................

·        اگر راهکارهایی برای  بهبود آزمایش خود دارید آنها را هم ذکر کنید.

11- گزارش کتبی:

·        برای پروژه خود یک گزارش کتبی بنویسید . ( روش نگارش آن در ادامه خواهد آمد )

12- تابلوی نمایش:

·    تابلوی نمایش خود را بسازید و این قسمت ها را در آن بگنجانید : مسئله ، فرضیه ، تعاریف ، تحقیق زمینه ای ، روند آزمایش ( روش کار ) ، نتایج ( در قالب جدول یا نمودار ) ، نتیجه گیری و منابع همچنین بخش" سپاسگزاری " را روی تابلوی نمایش فراموش نکنید ( نام افرادی که در انجام پروژه به شما کمک کرده اند با ذکر اینکه چگونه شما را کمک کرده اند )

·    با دقت به ترکیب تابلوی نمایش خود توجه کنید . ترتیب مطالب روی تابلو باید گویا و به لحاظ بصری جذاب باشد . مطمئن شوید که تابلو همه موارد  لازم  از جمله عکس را دارد و دفتر کارنمای خود را هم کنار تابلو بگذارید . در آخرین قدم یک " عنوان " خلاقانه به تابلوی خود اضافه کنید . نام عکاس را هم حتما در کنار عکس ها بنویسید .

13- تمرین برای ارائه شفاهی پروژه :

·    اطمینان حاصل کنید که پروژه خود را خوب فهمیده اید و می توانید در باره آنچه از آن آموخته اید با دیگران صحبت کنید . تمرین کنید که بتوانید پروژه خود را به یک فرد بزرگسال توضیح دهید .  

 

 

5- ارائه  پروژۀ علمی به نمايشگاه

دراین بخش ، دانش آموز روندِ تلاشهای علمی خود را در معرض دید و قضاوت دیگران قرار می دهد . حواس بینایی و شنوایی بهترین دریچه هایی هستند که برای ورود به ذهن بازدیدکنندگان می توان از آنها بهره گیری کرد . بنابراین دانش آموز باید از تمام ظرفیت های دیداری و شنیداری افراد بازدید کننده برای انتقال کار خود به آنها استفاده کند.

هر پروژه علمی برای ارائه به نمایشگاه و قرار گرفتن در معرض دید بازدیدکنندگان باید دارای این عناصر باشد :

- تابلوی نمایش

- مواد نمایشی

- گزارش کتبی ( فقط برای پروژه های آزمایش )

- دفتر کارنما

5-1- تابلوی نمایش :

Text Box: توجه : اطلاعاتی که روی این تابلوی نمایش مشاهده می شود مربوط به یک پروژه ی

 


 • برای نمایشگاه پروژه علمی لازم است یک تابلوی نمایش بسازید . هدف از ساخت تابلوی نمایش این است که خلاصه ای از کارتان را به شیوه ای چشمگیر با دیگران درمیان بگذارید . یک تابلو نمایش استاندارد دارای  سه دیواره است  و در حالت گشوده حداكثر cm120 طول و  cm90 ارتفاع دارد .
 • اطلاعات را مثل صفحه یک روزنامه سازماندهی کنید . بسته به نوع پروژه ای که انجام داده اید  نوشته های روی تابلو را آماده کنید و آنها را طوری روی تابلو بچسبانید که مستمعین بتوانند به سرعت و همزمان با توضیحات شما مسیر کارتان را از بالا به پایین و از راست به چپ دنبال کنند .
 • حداقل از قلم 16 برای نوشته های روی تابلوی نمایش استفاده کنید که از فاصلۀ چند قدمی به آسانی خوانده شوند . خوب است که برای زیرنویس عکسها و جدول ها از قلم کوچکتر استفاده کنید .
 • عنوان باید درشت ترین نوشته تابلو باشد و به آسانی از فاصله دور و از بیرون غرفه قابل خواندن باشد. عنوانی انتخاب کنید که کار شما را به درستی توصیف کند و در عین حال توجه افراد را به خود جلب کند.  
 • یک تصویر هزار کلمه حرف می زند ! از عکس ها برای توضیح روند کار و از نمودارها برای نمایش نتایج استفاده کنید . اما به خاطر داشته باشید که متن نوشته هایتان را روی عکس ها یا تصاویر نیندازید . چرا که این کار باعث می شود خواندن نوشته ها دشوار شود .

این نمونه نشان می دهد که چگونه وقتی متن را روی  تصویر چاپ  می کنیم خواندن آن دشوار می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مواد و فنون ساخت تابلوی نمایش

 • یک تابلو نمایشِ استاندارد سه دیواره دارد و به خوبی و بدون تکیه دادن می ایستد . تابلوی نمایش        می تواند سفید ، سیاه یا رنگی باشد . جنس آن هم می تواند از مقوای محکم یا کارتن پلاست یا چوب و امثال این ها  باشد که به سهولت از بازار قابل تهیه است . می توانید تابلو را از یک کارتن بزرگ و محکم مثل کارتن یخچال بسازید تا برای شما مجانی تمام شود !
 • اطلاعاتی را که قرار است روی تابلوی نمایش بچسبانید ، روی کاغذ سفید بنویسید یا چاپ کنید . قبل از چسباندن هر ورقه روی تابلوی نمایش از غلط گیری آن مطمئن شوید .
 • چسب های مایع برای چسباندن ورقه های کاغذ به تابلوی نمایش کارایی خوبی دارند . برای مواردی مثل عکسها که چسباندن آنها با چسب مایع مشکل است ، می توانید از چسب های نواری دو طرفه ( دو طرف آن قابلیت چسبیدن دارد ) استفاده نمایید .
 • نکته:به جای استفاده ازکاغذ های معمولی از کاغذهای مقوایی 65گرمی و یا110گرمی استفاده کنید ، چون موقع چسباندن به تابلوی نمایش کمتر چین و چروک می خورند .  کاغذهای مات  بر کاغذهای برّاق مزیت دارند چون کاغذهای براق باعث انعکاس نور و برق زدن تابلوی نمایش می شوند و خواندن مطالب آن را دشوار می کنند . برای برجسته کردن  و جذاب شدن نوشته های تابلوی نمایش می توانید از کاغذ رنگی استفاده کنید . شیوۀ مرسوم در این زمینه این است که نوشته را ابتدا روی کاغذ سفید پرینت می کنند و سپس آن را روی کاغذ رنگی می چسبانند(مقداری از کاغذ رنگی به عنوان حاشیه بیرون می ماند )

5-2-  گزارش کتبی

 

 • برای پروژه خود یک گزارش کتبی بنویسید .
 • گزارش کتبی به دیگران کمک می کند که در مورد کارعلمی شما مطالب بیشتری را بخوانند .
 • اطلاعات گزارش کتبی خود را از دفتر کارنما استخراج کنید .
 • گزارش کتبی فقط برای پروژه های آزمایش ضروری است  و آماده سازی آن کار دشواری نبوده و  فقط مستلزم کنار هم گذاشتن اطلاعاتی است که شما در طول انجام  پروژه ،  جمع آوری نموده اید .
 •  این گزارش با احتساب صفحه عنوان حد اکثر باید 9 صفحه باشد .
 • گزارش کتبی شامل این قسمت ها خواهد بود و هر یک از این مطالب باید در صفحه مربوط به خود  قرار بگیرد :
 • سؤال پروژه : باز گو کننده موضوع آزمایش شما است و در قالب یک جمله پرسشی بیان می شود.

  تعاریف : دراین قسمت متغیرهای مستقل ، وابسته و کنترل شده را تعیین می کنید .

  فرضیه : پیش بینی شما از نتایج آزمایش  

   

  صفحۀ 1 (جلد گزارش محسوب می شود ) عنوان : باید شامل این موارد باشد : عنوان پروژه(با قلم درشت ) ،  ترجیحاً عکسی از آزمایش شما ، و در پایین آن : نام و نام خانوادگی ، پایه ، مدرسه ، معلم راهنما و تاریخ

 


 • صفحه 2

 

 

 •  صفحه 3 ( حداکثر تا صفحه 5 ) تحقیق زمینه ای : بازگو کننده مطالبی است که شما در جریان تحقیق از منابع اطلاعاتی ( کتابخانه ، جستجوی اینترنتی و یا مصاحبه با افراد متخصص ) در ارتباط با موضوع خود پیدا کرده اید . ( می تواند بیش از یک صفحه و حداکثر 3 صفحه باشد ) 
 • صفحه 6 مواد و روش  کار: شامل فهرستی از مواد استفاده شده شما و شرح گام به گام فعالیت هایی است که در جریان آزمایش انجام داده اید .
 • صفحه 7 نتایج : شامل داده هایی می شود که از انجام آزمایش به دست آورده اید و باید آنها را در قالب یک جدول یا نمودار ارائه کنید . به علاوه دو یا سه جمله هم در باره دادهایتان توضیح دهید .
 • صفحه 8
 • صفحه 9
 • اطلاعات تابلوی نمایش شما نباید دقیقاٌ همان مطالبی باشد که در گزارش کتبی شما آمده است ؛ بلکه باید نکات برجستۀ کار شما را به طور خلاصه و در یک نگاه کلی نشان دهد . تابلوی نمایش یعنی پروژه در یک نگاه . مثال زیر به خوبی ارتباط و میزان مطالب تابلوی نمایش و گزارش کتبی را نشان می دهد :
 • همان طور که از مثال بالا پیداست در صفحه اول سایت(یعنی تابلوی نمایش) مطالب به صورت تلگرافی نوشته می شود و شرح مفصل تر آن در لینک ها(یعنی گزارش کتبی ) می آید .

5-3-  مواد نمایشی

 • شامل نمونه ها، دستگاه ها ، مدل ها و ساير اقلام مجاز مربوط به پروژه مي باشد. این اقلام روی میز و در جلوی تابلوی نمایش قرار می گیرند.
 • همه دانش آموزان موظف به پیروی از شرایط زیر جهت نمایش پروژه خود در سالن نمایشگاه پروژه های علمی    می باشند :

اقلام نمایشی غیر مجاز

 • هر گونه موجود زنده ( به صورت زنده ، مرده یا خشک شده و اعم از گیاه یا جانور )
 • هر گونه اندام یا مایعات بدن انسان و حیوانات ( مثلا خون یا ادرار )
 • هر گونه مواد غذایی انسان یا حیوانات
 • هر گونه کشت باکتری یا کپک
 • هر گونه مایعات شیمیایی خانگی یا آزمایشگاهی از جمله آب
 • استثناء : مایعات موجود در محفظه های دربسته بعضی دستگاه ها ( مثلا مایع درون مخزن دماسنج ) یا مایعات مورد تایید کمیته نمایش و ایمنی نمایشگاه
 • هر گونه مواد سمی ، دارو و مواد پرخطر
 • هرگونه وسیله تیز و برنده (مثلا : سرنگ ، سوزن ، پی پت ، میخ ، چاقو و پونز )
 • هرگونه شیشه یا اشیاء شیشه ای  مگر محفظه های دربسته شیشه ای یا اجزای شیشه ای به کار رفته در محصولات تجاری ( مثلا شیشه نمایشگر کامپیوتر )
 • هر گونه ظروف یا مخازن فشرده
 • هرگونه باتری با قابلیت باز شدن در پوش ( مثلا باتری های اسیدی )
 • هر گونه گِل ، خاک ، شن ، ماسه ، سنگ ، پسماندهای زائد و غیره
 • هرگونه پروژه ای که شامل شلیک یک سلاح گرم ، شلیک با وسائل دارای محفظه هوای فشرده ، محتوی مواد شیمیایی مخاطره آمیز برای سلامتی دانش آموزان ، یا دارای فعالیت رادیو اکتیو و یاهر نوع فعالیت مخاطره آمیز دیگر برای دانش آموزان باشد
 • هرگونه عکس یا تصویر مر بوط به تکنیکهای جراحی ، کالبدشکافی و اجساد
 • هرگونه پروژه ای که منجر به صدمه زدن یا تحت فشار قرار گرفتن یک جانور شود . مثل این موارد : کشتن  حیوان ، دادن مواد شیمیایی به حیوان ، یا نگهداری حیوان در محفظه ای  که شباهت به زیستگاه طبیعی آن ندارد . به یاد داشته باشید که مجاز به آوردن حیوانات زنده به نمایشگاه نیستید.

 

استثناء

 • دانش آموزان پایه اول تا سوم مجاز به داشتن نمونه های کاملا مهر و موم شده  به عنوان بخشی از اقلام نمایشی پروژه خود می باشند ( گیاهان خشک شده  یا مواد معدنی )با این حال هر گونه مواد غذایی انسان یا حیوانات ممنوع است .
 • " کاملا مهرو موم شده " یعنی بسته بندی شده به شکلی که هیچ گونه ذره ، مایع یا بویی از آن به بیرون نشت نکند . این گونه موارد می بایست در یک بسته بندی دوقبضه از جنس کیسه پلاستیکی محکم یا ظروف پلاستیکی شفاف با درب محکم قرار گرفته و با نوار چسب شیشه ای در محل خود روی میز یا تابلوی نمایش ثابت شوند .تمام این اقلام ( صدف ها ، سنگ ها ، برگ ها ، خاک ها ، پوسته های تخم و غیره ) می بایست قبل از مهر و موم شدن کاملا خشک شده باشند . پیشنهاد می شود این گونه  اقلام به صورت بسته های کوچک و با چسب نواری شفاف روی تابلوی نمایش چسبانده شوند تا ضمن اطمینان از ایمنی ، نمایش آنها با سلیقه به نظر برسد .

اقلام نمایشی توصیه نشده

 • گران قیمت ، شکستنی ، شکننده

اقلام نمایشی مجاز و توصیه شده

 • باید به جای اقلام نمایشی غیر مجاز یا توصیه نشده از عکس ها یا نمودارها ، حیوانات پلاستیکی یا گل های پلاستیکی استفاده شود .
 • دانش آموز باید برای رعایت حقوق مالکیت معنوی حتما نام و مشخصات عکاس را در کنار عکس ذکر کند
 • دانش آموزان باید طبق یک برنامه منظم از گامهای مختلف پروژه خود عکس برداری کنند تا بتوانند مسیر تلاش های خود را  در طول انجام پروژه به تصویر بکشند . همچنین دانش آموز اگر قصد نمایش عکس افرادی را روی تابلوی نمایش خود دارد حتما قبل از گرفتن عکس از آنها کسب اجازه نماید .
 • دانش آموزان می توانند برای اقلام نوشتاری پروژه خود ( نوشته های تابلوی نمایش و گزارش کتبی ) از کامپیوتر و چاپگر استفاده کنند .
 • پروژه های برقی می توانند از باتری به عنوان منبع الکتریسیته استفاده کنند .
 • به جای مواد غذایی واقعی از مدل های مصنوعی غذا یا میوه استفاده شود

5-4-  دفتر کارنما

در این دفتر وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه را یادداشت خواهید کرد . دفترکارنما مسیر حرکت شما را ازآغاز تا پایان  نشان می دهد ( موضوعی که به ویژه برای بازديد كنندگان اهميت دارد).

 

·        یادداشت کردن را از زمانی آغاز کنید که  جستجوی موضوع  پروژه را شروع می کنید . 

 • اتفاقات را به صورت روزانه یادداشت کنید و هر مطلبی را که وارد دفتر می کنید تاریخ گذاری نموده و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید .
 • نتایج آزمایشات ، فهرست  مواد مورد استفاده ، یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای و مشخصات منابع مورد استفاده را به دقت در آن ثبت کنید .
 • هر مشکلی را که در جریان کار با آن مواجه می شوید یادداشت کنید .
 • راه حل هایی را که برای غلبه بر مشکلات به کار گرفته اید یادداشت کنید .

همواره از مراحل مختلف پروژه خود عکس بگیرید تا بتوانید یک گزارش تصویری از تلاش هایتان را به دیگران نشان دهید .

 

6- روز نمایشگاه

 • غرفه ی خودتان را سرزنده و شاداب کنید

شرکت در یک نمایشگاه علمی یعنی این که شما تصمیم گرفته اید نتایج کار علمی خودتان را با عموم مردم و داوران در میان بگذارید  .

به محض اینکه توانستید توجه بازدیدکنندگان را با یک ارائه ی پویا و پرجنب و جوش به غرفه ی خودتان جلب کنید ، بهترین فرصت را برای نمایش پروژه ی خودتان پیدا کرده اید .

بعضی از بازدید کنندگان به غرفه ی شما نزدیک می شوند و شروع به خواندن اطلاعات موجود می کنند ؛ بعضی دیگر فوراً شروع به پرسیدن سؤالاتی می کنند ، اما توجه داشته باشید که تا حد امکان این شما هستید که باید ارتباط اولیه را با بازدید کننده برقرار کنید و سر صحبت را با او باز کنید . یک لبخند یا یک نگاه راه هایی هستند که شما می توانید به مردم نشان دهید که به آنها خوش آمد می گویید و آماده ی صحبت با آنها هستید .

 • آماده باشید :

حتی اگر به موضوع پروژه ی خود مسلط هستید نحوه ی ارائه مطالب را کاملاً آماده کنید . برای اینکه تمرین شما تا حد امکان مؤثر و نتیجه بخش واقع شود دو گزارش شفاهی آماده کنید ـ یکی از آنها طولانی تر و با جزئیات بیشتر برای داوران و دیگری کوتاهتر و به زبانی ساده که فهم آن برای عموم بازدید کنندگان آسان باشد . فراموش نکنید که از عناصر بصری ( عکس ها ، نمودارها ومواد نمایشی ) برای تقویت و تکمیل اظهارات خود بهره گیری کنید.

 

 • متوجه شنوندگان باشید :

به دقت به چهره ی بازدید کنندگان نگاه کنید . این کار به شما امکان می دهد که ارائه اطلاعات خودتان را با فهم و درک آنها هماهنگ کنید . اگر به نظر می رسد که آنها عجله دارند شما می توانید توضیحات خود را خلاصه کنید .

اگر به نظر می رسد که در فهم مطلب دچار مشکل اند باید زبان بیان خود را تعدیل کنید و اگر ظاهر آنها نشان می دهد که کاملاً مجذوب مطالب شما شده اند می توانید اطلاعات اضافی و تکمیلی خود را نیز به آنها ارائه دهید .

 • پذیرای بازدیدکنندگان باشد :

بازدیدکنندگان اغلب کم رو هستند و حتی اگر پروژه ی شما توجه آنها را جلب کند نمی دانند چگونه باید سر صحبت را با شما باز کنند .

بنابراین این به عهده ی شما است که اولین  حرکت را انجام دهید . اگر شما بدون توجه به اطراف گرم صحبت با شرکت کننده ی غرفه ی کناری خود باشید یا خود را به خواندن یک مجله مشغول کنید مردم به خود جرأت نزدیک شدن و صحبت کردن با شما را نمی دهند . بنابراین همواره گشاده رو و آماده ی صحبت با دیگران باشید . به کار خود افتخار کنید و آماده ی در میان گذاشتن آن با دیگران باشید .

 • به روشنی صحبت کنید

فراموش نکنید بسیاری از بازدید کنندگانی که برای بازدید به غرفه ی شما وارد می شوند اطلاعات زيادي درباره ی موضوع شما ندارند و این به عهده ی شماست که موضوعتان را برای آنها توضیح دهید و بهترین راه برای این کار این است که تا حد امکان واضح و پر انرژی صحبت کنید ( اما نه خیلی سریع ) .

7- آمادگی برای داوری

در نمایشگاه علمی فرصت ملاقات و صحبت با داوران را پیدا خواهید کرد . اگر برای چنین مصاحبه ای آمادگی قبلی داشته باشید ، این گفتگو وقت مناسبی است برای این که تصویر مثبتی از کارتان در ذهن آنها ایجاد نمایید .

·        تمرین و آمادگی برای داوری نمایشگاه علمی ( کار نیکو کردن از پر کردن است ! )

o       هر چه بتوانید پروژۀ علمی خود را بهتر به دیگران انتقال دهید ، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهید داشت .

o    متن یک سخنرانی کوتاه ( در حدود 2 تا 5 دقیقه ای )را بنویسید و پروژۀ علمی خودتان را در آن خلاصه کنید . شما این سخنرانی را در اولین ملاقات با داوران ارائه خواهید کرد ( به خاطر داشته باشید که در مورد نظریه هایی که پروژۀ علمی شما بر آن استوار است صحبت کنید ، و اینکه چرا پروژۀ شما اینگونه که هست ، انجام شده است ). 

o    فهرستی از سؤالاتی که فکر می کنید داوران از شما خواهند پرسید تهیه کنید و جواب آنها را آماده و تمرین کنید . توضیح دادن به افراد دیگر را تمرین کنید و هنگام توضیح دادن پروژه  خود به آنها تصوّر کنید که آنها داور هستند.

o       تمرین کنید که پروژۀ علمی خودتان را با عبارات ساده توضیح دهید ، به گونه ای که برای هر کسی قابل فهم باشد .  

·        خودتان و کارتان را در طول زمان داوری نمایشگاه با انگیزه و انرژی به بازدیدکنندگان معرفی کنید و در این کار حرفه ای عمل کنید !

o  بهترین استفاده را از تابلوی نمایش انجام دهید . هنگامی که در بارۀ جداول و نمودارها توضیح می دهید به آنها اشاره کنید .

o  همیشه مشتاق و مثبت اندیش باشید .

o   هنگام جواب دادن اعتماد به نفس داشته باشید و مِن مِن نکنید.

o  اگر در بارۀ آنچه داور از شما پرسیده جواب مطمئنی ندارید یا اصلاً جواب سؤال او را نمی دانید ، بهتر است که بگویید " نمی دانم ."

o  با هر کسی که از غرفۀ شما بازدید می کند مانند یک داور رفتار نمایید .

پس از نمایشگاه علمی ، همیشه پی گیرِ بازخوردهای کارتان از نظر داوران باشید تا برای بهبود پروژه از آنها استفاده کنید .

·        تعدادی از سؤالات معمول داوران

o       چقدر از دیگران کمک گرفته اید ؟

o       داده هایتان چه چیزی را به شما می گویند ؟

o       چرا این پژوهش مهم است ؟

o       نمودارهایتان نمایانگر چه چیزی هستند ؟

o       هنگامی که آزمایشتان را انجام می دادید با چه مسائل و مشکلاتی مواجه شدید و چگونه آنها را رفع کردید ؟

o  مهمترین نکات جالب توجه (سه نکته) که شما در موقع انجام این پروژۀ علمی یادگرفته اید کدامند

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1391ساعت 1:2  توسط گروه متفكران خلاق  | 

جشنواره علمی جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی

بسم الله الرحمن الرحیم

جشنواره  علمی جابر بن حیان

( پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی )

انتخاب موضوع برای پروژه علمی

چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شرکت کنند اما مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند . اولین قدم یعنی شکل دهی یک سوال برای پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد .

·     نکتۀ قابل تامّل در اینجا این است که اگر این کار با موضوعات مورد علاقه شما شروع  شود ، اوقاتی توأم با سرگرمی و یادگیری بیشتر خواهید داشت و  با صرف وقت خود برای پروژه احساس خستگی نخواهید کرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتی که مورد علاقۀ شما نیست پرهیز کنید تا پروژۀ علمی برایتان خسته کننده و ملال آور نشود .

 •     وقتی یک موضوع کلّی را که مورد علاقۀ شماست پیدا کردید ، سؤالی را که می خواهید به آن پاسخ دهید طرح کنید . یک سؤال علمی معمولاً با کلماتی مثل : چگونه ، چه ، کِی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا شروع می شود . برای مثال اگر شما به موضوع روبات ها علاقمند هستید ، سؤال شما ممکن این باشد : " بازوی یک روبات برای بلند کردن یک وزنه چقدر نیروی الکتریکی مصرف می کند ؟ "
 •   برای پروژه های آزمایش دقت کنید که آیا می توانید یک " آزمایش کنترل شده "  برای یافتن جواب سوالتان طراحی کنید؟ دریک آزمایش کنترل شده، فقط باید یک عامل ( متغیر ) را تغییر دهید ، و عوامل دیگر را که ممکن است روی آزمایش شما تاثیر بگذارند کنترل کنید ، تا آنها دخالتی نداشته باشند ؟ اگر نمی توانید یک آزمایش کنترل شده طراحی کنید ، پس باید سؤالتان را تغییر دهید .
 •   سؤال پروژۀ علمی شما باید شامل عوامل یا خصوصیاتی باشد که  بتوانید به آسانی با یک کمیت عددی آنها را بسنجید . یا عوامل و خصوصیاتی که به آسانی فابل شناسایی باشند ، مثل رنگ ها .
 •  لیست پروژه های غیر مجاز را بررسی کنید و اگر موضوع شما به بعضی از موارد این لیست نزدیک است ، بهتر این است که موضوع دیگری را انتخاب کنید تا اطمینان شما از دستیابی به موفقیت در نمایشگاه پروژه های علمی بیشتر شود .

سه گام برای شکل دهی سوال پروژه آزمایش :

1- یک موضوع را که به آن علاقمند هستید در نظر بگیرید :

برای مثال : 

 •  مردم
 •  حیوانات
 • گیاهان
 • سنگ ها
 •   فضا
 • آب و هوا
 •   الکتریسیته

2- مطمئناً شما می توانید از هر کدام از این موضوعات ده ها پروژه طراحی کنید . حالا سعی کنید روی یک جنبۀ  خاص از موضوع مورد نظرتان تمرکز کنید و سعی کنید یک سوال در بارۀ آن مطرح کنید . سوالات علمی معمولاً با این کلمات شروع می شوند : چگونه ، چه ، کِی ، چه کسی ، کدام ، چرا یا کجا .   

برای مثال

 • مردم : چه عواملی بر سلیقه افراد در انتخاب تفریحات موثر است؟ 
 •  حیوانات : چگونه می توان یک حیوان سیرک را به بهترین شکل تربیت کرد ؟
 •  گیاهان : چگونه می توان از گیاهان به شکل بهتری در مقابل آفات محافظت کرد ؟
 • سنگ ها : رنگ های مختلف موجود در سنگ ها چه معنی خاصی دارند ؟
 • فضا : در آسمان شب چه یافت می شود ؟
 • آب و هوا : آب و هوا چگونه تغییر می کند ؟
 •  الکتریسیته : یک باتری چگونه الکتریسیته تولید می کند ؟

3- تا اینجا خیلی به موضوع نزدیکتر شده ایم ، حالا روی همان ایده کار کنید اما خیلی جزئی تر و دقیق تر .

واقعاً دوست دارید چه چیزی را بسنجید یا نشان دهید ؟ به این فکر کنید که شما چه اطلاعات خاص و دقیقی را می توانید راجع به این ایده کشف کنید . در علم اطلاعاتی با اهمیت شمرده می شوند که دقیق و جزئی باشند .

 •  مردم:آیا افراد راست دست و چپ دست به یک اندازه موسیقی ، سینما و باغ وحش را دوست دارند ؟
 • حیوانات : آیا مدت زمان دوره ی تربیت یک حیوان تفاوتی در تربیت نهایی او دارد ؟
 • گیاهان : آیا کشت همزمان لوبیا با یک گیاه دیگر می تواند لوبیا را از آفت سوسک محافظت کند ؟
 •  سنگ ها : چگونه می توان وجود مواد معدنی خاص را در یک سنگ تعیین و نمایان ساخت ؟
 • فضا : تعداد شهاب سنگ ها در شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟
 •   آب و هوا : آیا از تغییرات ابرها در آسمان می توان مه گرفتگی را پیش بینی کرد ؟ 
 •   الکتریسیته : آیا یک باتری کهنه دوباره کار می کند ؟

 طبیعت و دنیای پیرامون یک لیست بزرگ از موضوعات در اختیارتان قرار داده است ! فقط کافی است فکر خودتان را به کار بیندازید و یکی را انتخاب کنید ... . اگرهم بخواهید می توانید برای پیدا کردن پروژه مورد علاقه خود از لیست پروژهای این کتاب استفاده نمایید . این لیست مجموعه وسیعی از ایده ها را در اختیار شما قرار می دهد که بعضی از آنها در حد یک دانش آموز دبیرستانی و حتی یک دانشجو است پس دقت کنید پروژه ای را انتخاب کنید که متناسب با توان و پایه تحصیلی دانش آموزتان باشد و نباید دانش آموزان را وادار به انتخاب و انجام پروژه هایی کنید که خارج از توان آنهاست .  

تذکر : پروژه های نمایش ، تحقیق و مدل از نظر ماهیتی شباهت زیادی به هم دارند و به آسانی به هم تبدیل می شوند لذا مرزهای این سه نوع پروژه بسیار به هم نزدیک است و ممکن است گاهی در تشخیص نوع آنها دچار مشکل شویم . در اینگونه موارد به هر نتیجه ای که رسیدید آن را ملاک عمل قرار داده و کار را ادامه دهید تا این موضوع لطمه ای به روند اجرای پروژه وارد نکند .

حیوانات

حیوان مورد نظر من چگونه حرکت می کند ؟

بی مهرگانی که انسان از آنها تغذیه می کند

حشرات : خوب یا بد ؟

مگس ها

پشه ها

زنبورها

جیرجیرک ها

پروانه ها

مورچه ها

سنجاقک ها

زنبورها ( بی عسل )

حشرات پرنده

عنکبوت ها

کرم های خاکی

کرم های خاکی و خاک

حیوانات ساده و ابتدایی

حیوانات ماقبل تاریخ

حشرات ماقبل تاریخ

عصر خزندگان

آیا دایناسورها خونگرم بودند ؟

روشهای مهار زیستی (مبارزه  بیولوژیک )

پرندگان حیاط خانه ی ما

مراقبت و تغذیه ی پرندگان

اعضاي بدن یک پرنده

مهاجرت پرندگان

اجزای یک تخم مرغ

موشها غذای ما را می خورند

اعضاي بدن یک اسب

جانوران کیسه دار

 زیست شناسی انسان  

قلب انسان

گردش خون

دستگاه عصبی

دندان چگونه می پوسد؟

پوست چگونه التیام پیدا می کند ؟

چشم انسان

اجزای چشم

گوش

تغذیه انسان

یک صبحانه سالم

ارزش غذا

درون میوه

آزمایش وجود نشاسته در غذا

گیاهان

 

گیاهان ماقبل تاریخ

خزه ها

گیاهان چگونه تولید مثل می کنند ؟

رشد و نمو درختان

داستان زندگی یک درخت

ویژگی های برگ

جوانه زدن

گیاهان به سوی نور رشد می کنند

کلروفیل ( سبزینه )

گلخانه ی مینیاتوری

دانه ها چگونه سفر می کنند ؟

گلهای وحشی

اجزای یک گل

اجزای یک سلول

کلکسیون گل

انواع مختلف پوست درختان

 

بوم شناسی ( اکولوژی )

 

یک آکواریوم متوازن

مطالعه در باره زیستگاه

درختان خیابان نزدیک خانه ما

علف هایی که اطراف خانه ما می رویند

بوم شناسی حیاط مدرسه ی ما

چیزهایی که روی یک گیاهِ تنها زندگی می کنند

آتش سوزی در بوته زارها

تولدی تازه در دل آتش سوزی بوته زارها

زیست بوم های جهان ( بیوم ها )

داخل یک توده ی گیاهی در حال پوسیدن

درون یک درخت پیر

حیواناتی که زیر زمین زندگی می کنند

علوم فضا

 

منظومه ی شمسی

خورشید ، ماه و زمین

هلال های ماه

شهاب ها

سیارک ها

شفق های قطبی

صور فلکی مورد علاقه من

علوم زمین

 

گسل ها و ترک ها

خسارت  زلزله

آتشفشان ها

کوه ها چگونه پدید آمده اند ؟

صخره ها ( پرتگاه ها ) چگونه تشکیل می شوند ؟

دره ها چگونه تشکیل می شوند ؟

زغال سنگ

نفت و اکتشاف آن

گاز طبیعی

رسوبات

روش های حفاظت از خاک

منشا شوری خاک

بیابان ها چرا و چگونه گسترش پیدا می کنند ؟

آب و هوا

 

فشارسنج و آنچه به ما می گوید

ابر ها

مه و غبار

باران و برف

تگرگ

اندازه گیری باد

پزشکی 

 

واکسن ها چگونه عمل می کنند ؟

مرگ سیاه

آنتی بیوتیک ها چگونه عمل می کنند ؟

بیهوشی

آب تمیز و سلامتی

متفرقه 

 

ماده چیست ؟

ماده از چه چیزی تشکیل شده است ؟

انواع ماده

فیزیک اسباب بازی ها

پل هایی که سقوط می کنند و علت آن

خط شاخص حداکثر وزن بار کشتی

الکتریسيته و مغناطیس

 

زنگ زدن و پیشگیری از آن

الکتریسیته چگونه تولید می شود

پیل الکتریکی دانیل

مدلی از یک پیل الکتریکی

مدلی از یک مولد برق (ژنراتور)

تلفن

علائم تلگراف

فرستادن پیام با الکتریسیته

طرز کار تلگراف

یک قطب نمای ساده

اصول یک مبدّل (ترانسفورماتور)

طرز کارآهنربای الکتریکی

مدلی از علائم ترافیکی ترن ها

علائم ترافیکی چگونه کار می کنند ؟ ( مثل چراغ راهنمایی )

موارد استفاده از سیم پیچ در خانه

مخابره ی الکتریکی ( رله )

ساختمان یک زنگ الکتریکی

چراغ های چشمک زن

طرز عمل زنگ در خانه

انرژی

 

جاهایی که از آن کسب انرژی می کنیم

تغییر و تبدیل های انرزی

انواع سوخت

فراورده هایی که از نفت ساخته می شوند

نیروی باد

تغییرات شیمیایی

ضرورت هوا برای سوختن آتش

نیرو و غذاهايی که از دریا می گیریم

منابع طبیعی ما

یک کوره ی خورشیدی

نیروی بخار

توربین های بخار

چرخهای آبگرد که آب از بالا یا پایین آنها را می گرداند 

کاربرد رساناها و عایق ها

ماشین ها و مهندسی

 

ماشین های ساده

ماشین ها کارها را آسان تر می کنند

تکیه گاه و اهرم

مدلی از یک اسکلت

بازده یک طناب و قرقره

انتقال نیرو به وسیله ی نوارها ، تسمه ها و زنجیر ها

مدلي از يك هواپیما

طرح های مختلف براي يك هواپیماي کاغذی

چه چیزی باعث می شود که بادبادک ( یا کایت ) به خوبی پرواز کند ؟

اجزای یک قایق بادبانی

اجزای یک آسیاب بادی

طرز کار یک پمپ آبی مکنده 

طراحی پمپ

یک پمپ تلمبه ای در حال فعالیت

دانش به کار رفته در کمان تیراندازی

ابزارهای ساختمان سازی و بلند کردن بار در قرون وسطی

ابزارهای محاصره شهرها (Siege engines ) در جنگ هاي قدیم 

حفر تونل با دست

منجنیق ها ، فلاخن ها وابستگان آنها

ساختار بدن

 

گردش خون در جانوران مختلف

مدلی از قلب

کسب اکسیژن از محیط اطراف بدن

مدل شش

دستگاه گوارش

بی مهرگان چگونه غذایشان را می جوند ؟

دندان در جانوران مختلف

مقایسه چند اسکلت

پاکسازی و سرهم کردن اسکلت يك جانور

مدل پای یک بندپا

دستگاه عصبی

وقفه های زمانی در بروز عکس العمل

شنوایی در جانوران مختلف

بینایی در جانوران مختلف

مدلی از چشم

فاصله ی کانونی چشم

مدلی از گوش انسان

قابل رویت کردن امواج صوت

فیدبک (پسخورد ) در موجودات زنده

مقايسه بال در خفاش ، پرندگان و حشرات

سنگواره ها ، تاریخ حیات

 

مجموعه پوسته ها و صدف ها

سنگواره ها چگونه تشکیل شده اند

فسیلها چگونه كشف و آماده نمايش می شوند ؟

سنگواره ها چگونه تفسیر می شوند ؟

عمرسنجی با حلقه های رشد درختان

علوم زمین  

درون یک غار

کانی ها : منابع ، توزیع

مقطع عرضی یک آتشفشان

مقطع عرضی یک چاه نفت

مقطع عرضی کره زمین

کانی ها

نفت خام و مواد نفتی

نیروهایی که پوسته زمین را تغییر می دهند

چه عواملی باعث فرسایش می شوند ؟

شواهد رخداد فرسایش

چگونه می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد ؟

آلودگی هوا : دلایل و راه حل ها

بارندگی : باران ، برف و تگرگ

لرزه نگار

اندازه گیری عمق اقیانوس

مدل هایی از چین خوردگی و گسل

آب

 

چرخه ی آب

علل پیدایش شوره زار در خاک

راه های رفع شوره زار در خاک

تقطیر آب

تقطیر خورشیدی آب شور

روشهای تصفیه آب

جوی ها ، قنات ها و آب گذر ها

ذخیره ی آب و مدیریت آب

آب یک ترکیب استثنايي

مطالعه ای در باره نهر( جویبار )

جزر و مد ، علل و پیش بینی آن

سیل ها ( طغیان ها ) و علل آنها

خشکسالی ها و اثرات آنها

مدلی از یک چشمه

آب چشمه برای نوشيدن بهتر است يا چاه ؟

چکه کردن شیر و هدر رفتن آب

شکل گیری قطره آب

مقايسه الیاف متفاوت از نظر قدرت جذب آب

هواشناسی

 

یک ایستگاه هواشناسی

آلات دقیق هواشناسی و پیش بینی هوا

مدل یک بادنما

ساخت یک بادسنج کارآمد

باران سنج چگونه کار می کند ؟

ابزارهای هواشناسی در خانه

دانه های برف

شبنم

اوضاع جوی در محل زندگی شما

چه چیزی باعث تیره شدن بعضی ابر ها می شود ؟

علوم فضا   

علل ایجاد شب و روز

علل ایجاد فصول

علل گرفت ماه یا خورشید

ستاره شناسی بدون در دست داشتن تلسکوپ

مدلی از منظومه شمسی

سیارات

سیارک ها ( خرده سیاره ها )

ستاره های دنباله دار

گردش سیارات

منظومه خورشیدی ما

هلال های ماه

صورت های فلکی ( برج ها ، منظومه ها )

مسافرت به فضا در آینده

انواع مختلف تلسکوپ

ماه از زمین چقدر فاصله دارد ؟

خورشید از زمین چقدر فاصله دارد ؟

یک سیاره از زمین چقدر فاصله دارد ؟

یک ستاره از زمین چقدر فاصله دارد ؟

اکتشاف سیاره های مربوط به ستارگان دیگر

اجسام

شیشه و کاربردهای آن

انبساط و انقباض مایعات

کدام فلزات گرما را بهتر هدایت می کنند ؟

مدلي از اتم هاي مختلف

مدلي از ملکولهاي مختلف

مدلي از بلورهاي مختلف

چه نوع چسبی دو تخته را بهتر به هم مي چسباند ؟

تغییر شکل تدریجی كوه ها

صنعت و فناوری

پل ها

استحکام مواد و مصالح

فلزات چگونه ساخته می شوند ؟

فلزات چگونه به اشكال دلخواه در مي آيند ؟

انواع پلاستیک چگونه ساخته می شوند ؟

پلاستیک چگونه به اشكال دلخواه در مي آيد ؟

شیشه چگونه ساخته می شود ؟

قالب گیری و ریخته گری

نمک و کاربرد های آن

ماشین آلات صنعتی

دستگاه ها و ابزار ها

تکنیک های بافندگی و دوزندگی

روش های چاپ

ظروف سفالی و انواع سرامیک

حمل ونقل و انبار دانه ها

روش هاي نگهداری وذخیره غذا قبل از اختراع یخچال

ساختن کشتی ها و قایق ها بدون وجود میخ

ابزارهای سنگی

اختراعات

یک دستگاه تصفیه کننده ی آب با انرژی خورشید

استفاده های تازه از قطعات دور ریز

دفع حلزون ها از باغچه

ساخت یک دام برای حشرات پرنده 

ساخت یک تله ی کار آمد برای سوسک حمام

یک دستگاه سوسک یاب

یک دستگاه موش یاب

دور نگهداشتن مورچه ها از آشپزخانه

دور نگهداشتن گربه ها از باغچه

فیزیک نور ( اپتیک )

نور و رفتار آن

لامپهای قدیمی و جدید

عدسی هاي مقعر و محدب

عینک چگونه کار می کند ؟

چه نوع عینک آفتابی بیشترین مقدار نور را سد می کند ؟

مدلی از یک پیرابین ( پریسکوپ ) که در آن از منشور استفاده شده است

 ذره بین چگونه کار می کند ؟

میکروسکوپ چگونه کار می کند ؟

مدلی از یک میکروسکوپ ساده ؟

دوربین ها و موارد استفاده از آنها

نورافکن ( پروژکتور )

خطاهای ديد

استتار در طبیعت

نقشه برداری و اندازه گیری

 

مدرج کردن و تنظیم ( کالیبره کردن ) ساعت های آبی 

اثر درجه حرارت برساعت آبی

ساعت آفتابی و طراح هاي مختلف آن

شمع ابزاری برای زمان سنجی

ساخت یک شمع با کارآمدي بيشتر

 

علوم قانونی

 

اثر انگشت ،شیوه ای برای تشخیص هویت

خط مداد زیر میکروسکوپ

شناسایی کردن جوهر های مختلف

شناسایی کردن انواع مختلف قلم

شناسایی کردن گرافیت مدادهای مختلفی که در يك نوشته از آنها استفاده شده است 

تعیین نوع منسوجات و پارچه ها تنها از روی یک تار نخ آنها

 

مجموعه ها ( کلکسیون ها )

 

مجموعه ای از سنگ های یک ناحیه

مجموعه ای از سنگ هاي ساختماني

مجموعه ای از فسیل های یک ناحیه

مجموعه ای از کانی های یک ناحیه

مجموعه ای از گلسنگ های یک ناحیه

مجموعه ای از خزه های یک ناحیه

مجموعه ای از بلورها

مجموعه ای از برگ ها

مجموعه ای از چوب

مجموعه ای از دانه

مجموعه ای از صدف

مجموعه ای از پر

مجموعه ای از عکس پرندگان یک ناحیه

مجموعه ای از عکس ابرها

نواری از آواز قورباغه های یک ناحیه

نواری از آواز پرندگان یک ناحیه

مجموعه ای از گلهای وحشی خشک شده

مجموعه ای از علف های خشك شده یک ناحیه

مجموعه ی دانه گرده غلات  جمع آوری شده از گیاهان محلی

آلبومی از عکس ماهی های یک ناحیه ی کوچک

مجموعه عکسهایی از رد پاها و مدفوع جانوران وحشی 

مجموعه ای از ریزنگارها ( عکس میکروسکوپی ) مربوط به الیاف مختلف 

مجموعه ی عکس هایی که با یک دوربین ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز )  گرفته شده است 

 

پژوهش فیزیکی

 

آهنرباها چگونه کار می کنند ؟

آهنرباها چگونه ساخته می شوند ؟

آهنرباچه چیزهایی را جذب می کند ؟

قدرت یک آهنربا را چگونه اندازه گیری می کنند ؟

ناثیردمای هسته مرکزی یک آهنربای الکتریکی بر قدرت آن

تاثیر دما بر قدرت یک آهنربای دائمی

چه چیز می تواند سدی در مقابل نیروی میدان مغناطیسی ایجادکند ؟

آیا آهنربا می تواند اطلاعات یک فلاپی دیسک را پاک کند ؟

آیا در جه حرارت بر رسانایی الکتریکی موثر است ؟

جریان الکتریکی چگونه تحت تاثیر ضخامت سیم قرار می گیرد ؟

مقایسه انواع سیم از نظر رسانایی الکتریکی

چوب تر چطور رسانایی است ؟

آیا درجه حرارت بر عملکرد یک سلول خورشیدی موثر است ؟

نیروهای بین دو آهنربا

صوت

 

چگونه می توان نشان داد که صوت لرزش و ارتعاش است ؟

چگونه می توانیم تشخیص دهیم که یک صدای خاص از کجا می آید ؟

هنگام شلوغی ، چقدر در شنیدن یک صدا درست عمل می کنیم ؟

آیا مادران می توانند صدای گریه ی بچه خود را ازمیان چند بچه تشخیص دهند ؟

آیا پدران می توانند صدای گریه ی بچه خود را ازمیان چند بچه تشخیص دهند ؟

والدین در مقایسه با سایر بزرگسالان به صدای گریه یک بچه چگونه واکنش نشان می دهند ؟

صدای صحبت شما تا چه فاصله ای می تواند از میان یک لوله منتقل شود ؟

در یک لوله دراز انتقال صدا چگونه تحت تاثیر قطر لوله قرار می گیرد؟

ساز لیوانی ( با جامهای پایه دار )

تاثیر صوت روی شعله شمع

نغمه سرایان سپیده دم

آواها و اینکه ما چگونه فرق آنها را تشخیص می دهیم

مقایسه جامدات مختلف از نظر انتقال صوت 

آیا طول یک شیئ مرتعش بر صدای آن موثر است ؟

عبور صوت از درون آب 

 

فیزیک کلاسیک

 

آیا همه ی فلزات وقتی گرم می شوند به یک اندازه منبسط می شوند ؟

آیا دمای هوا  روی ابعاد یک بادکنک اثر می گذارد ؟

آیا دما تاثیری بر پرواز یک بالون هوای گرم دارد ؟

مایعات وقتی گرم می شوند چقدر  منبسط می شوند ؟

هدایت گرمایی در فلزات مختلف

نقاط اصلی اتلاف گرما در فلاسک های عایق حرارت ( مثل فلاسک چای ) کجاست ؟

آیا یک فویل آلومینیومی تفاوتی در مدت زمان پخت ایجاد می کند ؟

فلزات چگونه از نظر هدایت گرمایی مقایسه می شوند ؟

برای شناور کردن یک تخم مرغ روی آب چه مقدار نمک لازم است ؟

آیا آب نمک زودتر از آب خالص به جوش می آید ؟

تاثیر رنگ جسم برمیزان جذب تابش حرارتی توسط آن جسم

مقایسه چگالی گازهای مختلف

مقایسه اثر نمک های متفاوت بر نقطه انجماد آب

ساخت یک ژنراتور بادی

رسم مسیر حرکت یک توپ در هوا

نور و بینایی

محاسبه زمان یک برق فلاش دوربین عکاسی

طراحی یک دوربین ساده  سوراخ دار ( بدون لنز ) بهتر از نمونه های موجود   

یافتن اندازه بهینه روزنه دوربین های ساده ی سوراخ دار ( بدون لنز )

عبور نور از درون آب و نتایج آن

رنگین کمان ها چگونه شکل می گیرند ؟

عدسی هایی از یخ وسایر مواد

یک میکروسکوپ خانگی

عکسبرداری از اشیای ریز

استروسکوپ ( برجسته بین )

شیمی

مقایسه انحلال پذیری مواد مختلف ؟

آیا دما بر انحلال پذیری موثر است ؟

تغییرات شیمیایی چگونه تحت تاثیر گرما قرار می گیرد ؟

تغییرات شیمیایی چگونه تحت تاثیر نور قرار می گیرد ؟

تاثیرغلظت اکسیژن بر سرعت سوختن

انعقاد ( لخته شدن )

فناوری

طعمه های مصنوعی متصل به قلاب ماهیگیری

بستن طناب  و گره های ویژه ملوانان

ساعت های آفتابی و طرح های مختلف آن

یک چتر نجات باید چقدر بزرگ باشد ؟

چه عواملی بر سرعت فرود چترنجات تاثیر دارد ؟

هواپیماها چگونه پرواز می کنند ؟

طراحی یک بومرنگ با کارایی بهتر

طراحی چتر نجات و اندازه گیری سرعت حد  فرود آن

پروانه  یک پنکه چند پره باید داشته باشد ؟

اندازه ، شکل و جنس بادبان و تاثیر آن بر سرعت قایق بادبانی

طرح های مختلف لنگرهای دریایی

طرح های کارامد آسیاب های بادی

طرح پره های آسیاب بادی چگونه بر قدر ت آن اثر می گذارد ؟

بهترین شکل برای پروانه  کشتی یا هواپیما

فلزات ریخته گری

شیشه گری با دمیدن

آزمایشات آشپزخانه ای

یک چای کیسه ای پس از مصرف چقدر وزن از دست میدهد ؟

یک ساقه ی کرفس وقتی در آب خیسانده می شود چقدر خمیدگی را تحمل می کند ؟

درجه ی شکفتگی ذرت پف فیل ( Popcorn )

طبقه بندی و تفکیک زباله های آشپزخانه ای

نان برشته شده زودتر کپک می زند یا نان سفید ؟

تشخیص یک تخم مرغ تازه از یک تخم مرغ مانده

تشخیص یک تخم مرغ آب پز شده از یک تخم مرغ خام

آیا مواد آلی تجزیه پذیر قابل بازیافت هستند ؟

موزهای قهوه ای

چه عاملی باعث قهوه ای شدن سیب ها می شود ؟

یک سیب چه قدر آب دارد  ؟

در میوه های خشک چه مقدار آب موجود است ؟

یک پرتقال چه قدر آب دارد  ؟

پرتقال درون یخچال سریعتر می پوسد یا بیرون آن ؟

چگونه می توانیم رسیدن میوه را سرعت دهیم یا کند کنیم ؟

آیا نور بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟

آیا درجه حرارت بر سرعت رسیدگی سیب موثر است ؟

اگر سیب ها را جدا از هم قرار دهیم آیا سرعت رسیدن آنها کند تر می شود ؟

چه شرایطی رسیدگی میوه را به تاخیر می اندازد ؟

کدام قسمت یخچال مناسبترین جا برای ذخیره میوه است ؟

آیا همه ی میوه ها در یخچال ماندگاری بهتری دارند ؟

کاهو درون یخچال ماندگاری بیشتری دارد یا بیرون آن ؟

مناسب ترین دما برای نگهداری شیر چقدر است ؟

آب داغ زودتر منجمد می شود ، یا آب سرد ؟

خاصیت ضد انجمادی نمک

آیا می توان با انجماد نمک را از آب جدا کرد ؟

آیا آب نمک زودتر از آب خالص تبخیر می شود ؟

یک تکه یخ در آب زودتر ذوب می شود یا در هوا ؟  

رنگهای گیاهی

سرعت رنگ پریده شدن لباس هایی که بارنگهای طبیعی رنگ شده اند

آیا سرعت رنگ پریدگی همه ی رنگها یکسان است ؟

کدام رنگهای شیمیایی دوام بیشتری در مقابل شستشو دارند ؟

در غباری که ازخانه جمع آوری شده است چه چیزهایی وجود دارد ؟

حشرات موجود در غبار

کدام آبمیوه های طبیعی حاوی بیشترین ویتامین C هستند ؟

آیا حرارت ویتامین C را ازبین می برد ؟

آیا نور برمیزان ویتامین C موجود در آبمیوه موثر است ؟

کدام نوع بسته بندی از ویتامین C موجود در آب پرتقال به بهترین شکل محفاظت می کند ؟

کدام نوشیدنی متداول بیشترین اسید را دارد ؟

 

آب و سیالات دیگر

مایعات

در آب شیر چه چیزهایی وجود دارد ؟

در آب لوله کشی چه نوع باکتری هایی یافت می شود ؟

آزمایش خلوص و پاکی آب های بسته بندی شده

آزمایش کیفیت آب

آب خانه ی ما چقدر پاک و خالص است ؟

آیا می توان از انرژی خورشیدی برای پاکسازی آبهای آلوده استفاده کرد ؟

آیا مقدار ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت تبخیر آن محلول موثر است ؟

آیا نوع ماده ی حل شده در یک محلول بر سرعت  تبخیر آن محلول موثر است ؟

دما چگونه بر سرعت  تبخیر اثر می گذارد ؟

رطوبت محیط چگونه بر سرعت  تبخیر اثر می گذارد ؟

سرعت باد چگونه بر سرعت  تبخیر اثر می گذارد ؟

تبخیر چه مقدار خنکی تولید می کند ؟

آیا همه مایعات وقتی تبخیر می شوند خنک می کنند ؟

پاکسازی لکه های نفتی

انجماد آب

انجماد آب ، سرعت ، نقطه آغاز

شبنم و چگونگی شکل گیری آن

یخ چقدر محکم است؟

فواره هایی که از درون مجسمه ها جاری می شوند

طراحی کلاهک دودکش با کارایی بیشتر

شکل بدنه و دماغه ی یک هواپیما چگونه بر مقاومت و اصطکاک آن در برابر هوا اثر می گذارد ؟

رفتار قطره ها روی یک صفحه ی داغ

رفتار قطره های جوهر درون آب

 

هواشناسی

 

چه رنگهایی را در شفق قطبی می توان دید ؟

نوسانات طول روز در مدت یک سال چگونه است ؟

نوسانات طول روز در یک عرض جغرافیایی و در یک روزمعین چگونه است ؟

شبنم در چه مواقعی شکل می گیرد ؟

اندازه گیری مقدار شبنمی که در یک متر مربع جا شکل می گیرد .

آیا عوامل سرمازا برمیزان شبنم موثرند ؟

دما در طول روز چگونه تغییر می کند ؟

یک دماسنج دست ساز بسازید و اندازه گیری هایتان را با آن ثبت کنید.

اندازه گیری میزان بارندگی در محل سکونت شما و مقایسه ی آن با گزارشات هواشناسی روزانه

تکنیک بارور کردن ابرها

ساختار یک دانه ی تگرگ به ما چه می گوید ؟

علوم زمین 

 

الگوی ترک در زمین های گلی

تفاوت خاکهای مختلف چگونه مشخص می شود ؟

کرم های خاکی چه اهمیتی برای خاک و گیاهان دارند؟

ترکیبات خاک و تاثیر آن بر رشد گیاهان .

بندپایان کوچک چه تاثیراتی بر خاک دارند ؟

سرعت هوازدگی سنگها و صخره ها از سطوح جدیدشان

آیا می توانید از یک سنگ آب استخراج کنید ؟

ظرفیت نگهداری آب در خاکهای مختلف

کدام نوع خاک آسان تر ازهمه با جریان آب فرسایش می یابد ؟

میزان شیب زمین چقدر بر سرعت نهرها تاثیر گذار است ؟

چه مقدار آب در خاک خشک وجود دارد ؟

کدام یک از انواع خاک در اثر تابش نور خورشید گرمای بیشتری جذب می کند ؟

مسیر یک رودخانه چگونه شکل نهایی خود را پیدا می کند ؟

میزان گل و لای یک رودخانه در اوقات مختلف چقدر است ؟

 

گیاهان 

 

طول روز و اثر آن بر گیاهان و جانوران

مناسبترین مقدار غذای گیاهی در رژیم غذایی چقدر است ؟

گیاهان و واکنش های آنها به نور

یک گیاه برای پیداکردن جهت نور حداقل به چه میزان نور احتیاج دارد

گیاه در معرض تابش کدام یک از رنگهای نور بهتر رشد می کند ؟

بهترین محیط برای رشد دانه های کاهو و تربچه

فشار هوا و سرعت جوانه زنی دانه ها

تاثیرات مقادیر بالای اکسیژن بر گیاهان 

گیاهان چقدر آب جذب می کنند ؟

گیاهان حشره خوار چگونه طعمه خود را به دام می اندازند ؟

آب چگونه درون پیکر گیاه حرکت می کند ؟

ریشه های چمن با چه سرعتی رشد می کنند ؟

تنوع در یک گونه خاص از چمن

تکثیر و تولید مثل گیاهان

کدام گیاهان حرکت می کنند ، چرا و چگونه ؟

تاثیر کلرزنی آب بر رشد جلبک ها

مهار رشد جلبک ها بر سطح سنگفرش های خیابانی مرطوب

آنچه بعد از یک رگبار باران دربین موزائیک های سنگفرش پارک یا خیابان می روید

عمل پیوند زدن در گیاهان

آیا می توان گوجه فرنگی را به سیب زمینی پیوند زد ؟

تغذیه گیاهان و تاثیر کودها : گیاهان به چه چیزهایی احتیاج دارند ؟

مقایسه کودهای طبیعی و شیمیایی

استفاده از گیاهان برای شفابخشی و درمان طبیعی

نفت چه تاثیری بر گیاهان آبزی دارد ؟

 

جانوران 

 

چرخه زندگی یک مگس چگونه است ؟

یک مگس چقدر عمر می کند ؟

چه عواملی بر میزان زاد و ولد مگس های خانگی و رسیدن آنها به مرحله شفیرگی موثر است ؟

چرخه زندگی یک پروانه چگونه است ؟

چه تعداد مورچه در یک لانه زندگی می کنند ؟

مورچه ها برای کسب غذا تا چه مسافتی از لانه خود دور می شوند ؟

زنبورها تاچه مسافتی از کندوی خود دور می شوند ؟

رفتار جیرجیرک ها در یک محیط بسته

تاثیر رطوبت محیط بر میزان آواز خوانی جیرجیرک ها

شدت نور چگونه بر رفتار جیرجیرک ها تاثیر می گذارد ؟

کدام مواد طبیعی می توانند باعث مرگ لاروهای پشه شوند ؟

کدام گیاهان می توانند به عنوان آفت کش برای مهار لاروهای پشه استفاده شوند ؟

استفاده از پوست مرکبات به عنوان یک آفت کش طبیعی برای مهار لاروهای پشه

آزمایش اثربخشی چند مهار کننده طبیعی حشرات

چه محیطی برای زندگی خرخاکی بهتر است ؟

درجه حرارت بر حشرات چه تاثیری دارد ؟

پرورش سوسک حمام برای آموختن چرخه زندگی آنها

آیا کرم خاکی به روشنایی و تاریکی واکنش نشان می دهد ؟

آیا نور های رنگی مختلف بر رفتار کرم خاکی تاثیرگذارند ؟

آیا کرم خاکی به سرو صدا و درجات آن واکنش نشان می دهد ؟

کرم خاکی چگونه بدون اسکلت خود را به پیش می برد ؟

آیا جمعیت کرمهای خاکی ارتباطی با نوع خاک دارد ؟

تاثیر رطوبت بر فعالیت یک کرم خاکی

کدام یک سریعتر حرکت می کند : حلزون یا کرم ؟

حلزون در یک دقیقه چقدر جابجا می شود ؟

هزارپا ، در طول یک روز ، می تواند چقدر غذا بخورد ؟

چه میزان رطوبت برای سوسک آرد مناسب تر است ؟

لارو حشرات(mealworm) چه غذاهایی را ترجیح می دهند ؟

چه غذاهایی باعث سریع ترین رشد در لارو حشرات می شوند ؟

نورهای رنگی مختلف چگونه بر رفتار لارو حشرات تاثیر می گذارند ؟

درجات مختلف شوری چگونه بر میگوی ساکن آب شور(  آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟

PH چگونه بر میگوی ساکن آب شور( آرتمیا ) تاثیر می گذارد ؟

درجه حرارت چه تاثیری بر میزان تنفس ماهی قرمز دارد ؟

موشهای اهلی چه واکنشی به انواع مختلف غذا نشان می دهند ؟

استخوانها از چه ساخته شده اند ؟

چه چیزی تعیین کننده قدرت ماهیچه است ؟

مشاهده سلول های خونی در حیوانات مختلف

یک حلزون روی چگونه سطحی سریعترین حرکت را دارد ؟

مورچه ها عسل را بیشتر دوست دارند یا شکر ؟

آیا گونه های مختلف هزار پا مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟

آیا هزارپاها بااندازه های مختلف مقادیر متفاوتی غذا می خورند ؟

آیا برگ های نعنا یا سایر گیاهان باعث دفع مورچه ها می شوند ؟

رفتار جانوران

 

رفتارهای کلاغ زاغی

رفتارهای کلاغ

رفتار مرغان دریایی

قدرت یادگیری در سوسک حمام

قدرت یادگیری در خرخاکی

آیا لارو حشرات محیطهای روشن را بر محیط های تاریک ترجیح می دهند ؟

آیا سروصدا بر قدرت یادگیری تاثیرگذار است

مقایسه تاثیر محرک های نوشتاری و شفاهی در یادگیری

شیوه های یادگیری چگونه بر میزان یادسپاری مطالب تاثیر می گذارند ؟

افراد یک گونه خاص از حیوانات چگونه با هم ارتباط برقرار می کنند ؟

آیا علائم زبان اشاره به فرهنگ شما بستگی دارد ؟

آیا حیوانات از آب رنگی اجتناب می کنند یا آن را ترجیح می دهند ؟

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

آیا رنگ محیط پیرامون بر عادت های تغذیه ای یک حشره موثر است ؟

واکنش بندپایان ساکن خاک به نور ، رطوبت و آلودگی

تاثیر سن بر عکس العمل های غیر ارادی بدن

جوجه های یک روزه چگونه رفتار می کنند ؟

پرندگان دانه ها و غذاهای چه رنگی را بیشتر دوست دارند ؟

یک سگ حداکثر تا چند می تواند بشمارد ؟

چه عواملی بر توانایی یک موش در طی کردن یک ماز موثر است

رفتار جستجو در حاشیه دیوارها در موش

تاثیر ارتفاع ظرف دانه خوری پرندگان آزاد از زمین ، بر میزان جذب پرندگان به این محل ؟

ظرف دانه خوری پرندگان آزاد با داشتن چه رنگی ، پرندگان را بیشتر به خود جذب می کند ؟

نور و تاثیر آن بر رفتار غذاخوردن موش

 

حواس پنج گانه

 

آیا وقتی چشمانتان بسته باشد می توانید بگویید صدا از کدام جهت می آید ؟

آیا تمرین کردن بر عکس العمل های غیر ارادی شما موثر است ؟

آیا نور درخشان و روشن بر میزان تیزبینی شما موثر است ؟

آیا اگر دایره ی دیدتان را محدود کنید بینایی شما بهتر می شود ؟

آیا سگ ها (یا دیگر حیوانات اهلی) رنگها را می بینند؟

مزیت های داشتن دو چشم

چشم ها و توانایی تخمین مسافت

تصاویر برجسته تولید شده با کامپیوتر

آیا غذا بدون بوییده شدن مزه دارد ؟

افزایش سن چه تاثیری بر احساس گرمای محیط دارد ؟

افراد با چه دقتی می توانند درجه حرارت را تخمین بزنند ؟

مقایسه میزان حساسیت چشایی در سیگاری ها و غیر سیگاری ها

سن تا چه اندازه بر احساس بویایی اثر می گذارد ؟

بویایی سگ ها تا چه اندازه قوی است ؟

آیا حلزون های خاکی می توانند بو بکشند یا بشنوند ؟

آیا قدرت بویایی مادرها و پدرها یکسان است ؟

تاثیرات بینایی و بویایی بر چشایی

تشخیص غذاها با چشم بسته

افزایش سن تا چه حد بر احساس چشایی موثر است ؟

مادرها و پدرها با چه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانند نوع میوه ها را تشخیص بدهند ؟

ما باچه دقتی و تنها از طریق چشیدن می توانیم نوع غذاها را تشخیص بدهیم ؟

افراد با چه دقتی و بدون داشتن ساعت مچی یا دیواری می توانند زمان را تخمین بزنند ؟

آیا به کار گرفتن دو چشم در تخمین مسافت دقیق تر از به کار گرفتن یک چشم است ؟

چشایی در نوک زبان

آیا زبان انسان نواحی معینی برای مزه های مشخص دارد ؟

زبان ما در احساس کدام مزه حساسیت بیشتری دارد ؟

افراد در توانایی کشف مزه شیرینی در غذا چه تفاوت هایی دارند ؟

آیا حیوانات حس مغناطیسی دارند ؟

آیا می توانید تنها از طریق لمس کردن یک چیز ، بگویید آن چیست ؟ 

حس لامسه تا چه حد قابل اطمینان است ؟

آیا ما می توانیم حس لامسه خودمان را فریب بدهیم ؟

صحبت کردن یک بچه 2 ساله چه تفاوتی با ما دارد ؟

یک بچه دوساله چه تعداد لغت می داند ؟

دامنه لغات یک بچه 12 ساله تا چه اندازه وسیع است ؟

دامنه لغات یک فرد بزرگسال تا چه اندازه وسیع است ؟

 

متفرقه زیست شناسی

 

آیا سرعت ضربان قلب بچه ها همزمان با بزرگ شدن آنها تغییر می کند

چه نوع فعالیت هایی بر سرعت ضربان قلب شما موثر است ؟

تاثیر ورزش بر فشار خون چیست ؟

آیاسرعت ضربان قلب مادرها و پدرها درحال استراحت متفاوت است؟

داستان یک دندان روئیده ، از ابتدا

آیا افراد قدبلند سریعتر از افراد قدکوتاه می دوند ؟

اصطکاک سطوح مختلف چگونه بر دویدن یک دونده اثر می گذارد ؟

آیا تاریخ تولد قابلیت های ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

آیا ماه بر رفتار انسان اثر می گذارد ؟

 

علوم زمین

 

یونانیان باستان چگونه می دانستند که زمین گرد است ؟

ساختار زمین شناسی ناحیه ما

سنگ های ساختمانی استفاده شده در منطقه ما و سرمنشا آنها

شواهد هوازدگی و فرسایش در ناحیه ما

نوع خاک در ناحیه ما

 

تحقیقات میدانی

 

زندگی گیاهان و جانوران در حیاط مدرسه

در یک پارک محلی کی چی می خوره ؟ ( بررسی تغذیه جانوران )

الگوی استقرار گونه های علفی در یک چمن زار

بررسی یک نهر یا رود

بررسی یک محوطه پوشیده از چمن

بررسی یک درخت تنها

بررسی حیاط یک خانه

حیات در یک توده کود آلی

بررسی یک آکواریوم متوازن

تغییرات در سکنه یک توده چمن کوتاه شده

تغییرات در حیوانات ساکن یک توده برگ در یک ناحیه

حیات در یک ناحیه و در طول فصول مختلف

رژیم غذایی حیوانات مختلف

زباله های پلاستیکی چگونه برای محیط زیست خطرساز می شوند ؟

چقدر طول می کشد تا زباله تجزیه شود ؟

 

زیستی

 

یک عنکبوت چگونه تارش را می سازد ؟

یک تار عنکبوت چقدر وزن را تحمل می کند ؟

یک پرنده چگونه لانه خودش را می سازد ؟

آتش سوزی های مهیب در بوته زارها و جنگلها تحت تاثیر چه عواملی به وجود می آید ؟

گل دهی گونه های گیاهی یک ناحیه ( ماه به ماه )

عکاسی با فواصل زمانی از یک موضوع با دوربین دیجیتالی

صدف های راستگرد و چپگرد ، در گذشته و حال

جهت گردش ( راستگردی یا چپگردی ) در پیچکها

الگوی رگبال های حشرات متعلق به یک گونه

ستاره شناسی

 

مقایسه فراوانی شهاب سنگها در اوقات مختلف

تعیین مسیر یک سیاره با استفاده از بزار آلات دست ساز و سنتی

آیا ماه هر شب از یک نقطه طلوع می کند ؟

ترسیم نقشه مسیر حرکت ماه نسبت به ستاره ها  ازمیان آسمان شب

تعداد شهاب سنگها طی شب های مختلف چه نوساناتی دارد ؟

ردیابی شهاب سنگها با یک رادیو

 

مواد

 

پودرها

خاکسترها

کدام مفتول های فلزی بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟

کدام الیاف بیشترین قابلیت کشش را دارند ؟

تخم مرغ از کدام جهات خود می تواند نیروی بیشتری را تحمل کند ؟

موی انسان با ضخامت های مختلف چقدر محکم است ؟

نخهای ماهیگیری نایلونی چقدر محکم هستند ؟

تارهای عنکبوت از گونه های مختلف چقدر محکم هستند ؟

تارهای ابریشمی پیله کرم ابریشم چقدر محکم هستند ؟

چه عواملی در بالاپریدن یک توپ پس از برخورد به زمین موثر است ؟

یک خلال دندان چقدر محکم است ؟

میزان استحکام پیوستگی میخ و تخته

تاثیر نور بر مواد ناپایدار و تجزیه شونده

مقایسه استحکام و مقاومت چوبهای یکپارچه و لایه لایه ( مثل تخته سه لا )

آیا تخته چوبهای کامپوزیت( مخلوط تکه های چوب مثل نئوپان ) از تخته چوبهای لایه لایه مقاومترند ؟

چوبهای متفاوت وقتی آب جذب می کنند چقدر افزایش حجم پیدا می کنند ؟

لفافه های پلاستیکی(سلفون) چقدر استحکام دارند ؟

دما و قابلیت ارتجاعی یک نوار لاستیکی

ترک های صدفی شکل در صخره ها

آهن چگونه از ملغمه سنگ معدن آهن استخراج می شود ؟

فلزات قبل از سال  1500 میلادی چگونه ساخته می شده اند؟

ساختن یک آینه

نقطه ذوب لحیم از جنس های مختلف

یک چراغ تزئینی( lava lamp) که ذرات معلق را درون مایع حرکت می دهد بسازید

 

صدا

 

ضبط صدا در زیر آب

آوازخوانی یک کتری

اصوات تولید شده در لوله های آب

تفاوت بین موسیقی و سروصدا چیست ؟

صوت چگونه تولید می شود ؟

صوت چگونه منتقل می شود ؟

چه عواملی زیر و بمی  صدا را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

چه عواملی بر بلندی صدا ( ولوم ) موثر است ؟

همهمۀ راهروها

چه چیزی باعث می شود که بعضی رستوران ها پر سرو صداتر از بقیه باشند ؟

 

 

 

 

انرژی

 

آتش و اشتعال – چه عواملی بر اشتعال موثرند ؟

ساخت آینه های مقعر و شلجمی برای کوره های خورشیدی

طرح های مختلف چرخاب ها ( water wheel)

چرخابی که آب از بالا روی آن می ریزد انرژی جنبشی بیشتری تولید می کند یا چرخابی که آب از زیر آن را بگرداند ؟

 

نور

 

رنگین کمان

عکسبر داری از چیزهای ریز

تشخیص رنگ در حیوانات

مواد شب نما

خطاهای دید

 

فضا

 

عکسبرداری از ستارگان (Astrophotography)

عکسبرداری از ماه

عکسبرداری از خورشید

گرفتگیِ ماه

عکسبرداری از خسوف

عکسبرداری از کسوف

سنگ های آسمانی

لکّه های خورشیدی

افلاک نما و طراحی آن  

 

مهندسی

 

چرخ دنده ها ، بازده ، روان کننده های مختلف

موشک های کاغذی با چه نوع طرحی مدت زمان بیشتری پرواز می کنند ؟

کدام نوع از آبپاش های چمن بهتر کار می کنند؟

طراحی یک خانه با کمترین اتلاف انرژی

اندازه گیری دقیق ضخامت کاغذ

یک آجر چقدر محکم است ؟

کدام مدل پل بیشترین وزن را تحمل می کند ؟

کاغذ با چه مدل تاخوردگی بیشترین فشار را تحمل می کند ؟

 

علوم زمین

 

وسعت زمین چقدر است ؟

وزن کرۀ زمین چقدر است ؟

خورشید و ماه با زمین چقدر فاصله دارند ؟

آب رودخانه ها چرا بعد از باران گل آلود می شود و چقدر گِل حمل می کند ؟

آب یک بندرگاه تاچه مدتی پس از باران گل آلود می ماند ؟

ذرات ماسه در یک ساحل دست نخورده ازچه تنوعی برخوردارند ؟

آیا هنگام جزرو مد ذرات ماسۀ جدید در ساحل ته نشین می شود ؟

در فاصله کمی از ساحل آیا ذرات ماسه تنوع دارند ؟

آیا ذرات ماسۀ بیابانها با ذرات ماسۀ سواحل متفاوت است ؟

چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را خرده های صدف تشکیل می دهد ؟

چه مقدار از ذرات ماسۀ ساحل را بقایای موجودات زنده تشکیل می دهد ؟

 

هواشناسی

 

وقتی برف آب می شود چه اتفاقاتی می افتد ؟

برف ذوب شده شامل چه موادی است ؟

حیات در زیر برف چقدر دوام می آورد ؟

الگوی رایج وزش باد در منطقه شما

چگونه ابرها با الگوهای هواشناسی ارتباط پیدا می کنند ؟

سرعت و جهت باد در ارتفاعات مختلف

تاثیر باران بر خاک با و بدون پوشش گیاهی

آیا آب شیرین نسبت به آب شور گرما را برای مدت طولانی تری حفظ می کند ؟

چه عواملی بر خنک شدن زمین در شب موثر است ؟

جذب و باز تابش نورخورشید توسط سطوح مختلف

اختلاف دمای سایه و آفتاب

 

شیمی

 

آزمایش محصولات مصرفی ( دستمال کاغذی ، شوینده ها و ... )

تاثیر نور خورشید بر لاستیک ، جوهر و کاغذ

چسبندگی به شیشه چه تفاوتی در مایعات مختلف دارد ؟

مواد مختلف چگونه بر میزان چسبندگی آب به شیشه اثر می گذارند ؟

حباب های صابون در روزهای گرم دوام بیشتری دارند یا در روزهای سرد ؟

قل زدن و جوشیدن در مایعات مختلف

حباب های صابون همین طور که بالا می روند چه تغییری می کنند ؟

ضد زنگ ها چقدر موثرند ؟

کدام فلزات درون آب زودتر دچار خوردگی و زنگ زدگی می شوند ؟

بلور شکر در آب مقطر سریعتر رشد می کند یا در آب لوله کشی ؟

آیا درجه حرارت بر رشد بلورها موثر است ؟

بلورها و کاربردهای آنها 

 

دانش مصرف کنندگان

 

دما چه تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟

رطوبت چه تاثیری بز خشک شدن رنگ دارد ؟

یک لکۀ روغن در مقابل هوازدگی پایدارتر است یا یک لکۀ رنگ ؟

کدام نوع باتری دیرتر تمام می شود ؟

کدام نوع از کود اثر بهتری روی گیاهان آپارتمانی دارد ؟

کدام نوع قلم می تواند روی تمام سطوح بنویسد ؟

کدام نوع قلم در حالت وارونه باز هم می نویسد ؟

کدام نوع مارک تجاری از خودکار دیرتر تمام می شود ؟

با یک قلم چقدر می توان نوشت ؟

کدام نوع چسب بهتر می چسبد ؟

مقدار آب موجود در چند نوع غذا را مقایسه کنید .

تاثیر انجماد بر باکتری ها

آیا صابون باکتری ها را می کشد ؟

آیا مواد ضد عفونی کننده واقعاً باکتری ها را می کشند ؟

تاثیر ادویه جات بر رشد باکتری ها

آیا سیر خاصیت ضد باکتریایی دارد ؟

آیا قارچ ها مانع رشد باکتری ها می شوند ؟

آیا دهانشویه باکتری ها را می کشد ؟

آیا دهانشویه به اَشکال عالی تر حیات آسیب می رساند ؟

آیا ما باید از مواد پاک کنندۀ ضد باکتری در خانه استفاده کنیم ؟

آیا شستن دست ها جلوی انتشار باکتری ها را می گیرد ؟

کیسه زباله از کدام مارک تجاری مقدار بیشتری خاکروبه را بدون پاره شدن در خود نگه می دارد ؟

کیسه پلاستیکی باچه ضخامتی بیشترین استحکام را در برابر ضربه دارد؟

کدام مارک تجاری از دستمال سفره بیشترین قدرت جذب آب را دارد؟

مقایسۀ قدرت جذب دستمال توالت از مارک های تجاری مختلف

کدام نوع دستمال توالت محکم تر است ؟

آیا همۀ کاغذهایی که از یک نوع هستند به یک اندازه محکم اند ؟

آیا کاغذ بازیافت شده استحکامی به اندازۀ کاغذ نو دارد ؟

مواد بسته بندی چند بار قابل بازیافت هستند ؟

خشت خام تا چه اندازه کارایی دارد ؟

گاز پاک کن ها تا چه حد موثرند ؟

آیا نوشابه واقعاً باعث پوسیدگی دندان می شود ؟

کدام سیستم عایق کاری خانه کارایی بیشتری دارد ؟

کدام نوع از کف پوش های خود چسب مقاومت بیشتری در برابر ساییدگی دارد ؟

کدام یک از مصالح ساختمان اشتعال پذیری بیشتری دارد ؟

مقایسه اشتعال پذیری پارچه های گوناگون

ساخت پارچۀ ضد آتش

 

حیوانات

 

جمع آوری انواع تار عنکبوت

تار عنکبوت

پرورش حشرات آبزی

فرومون های مورچه و اینکه چگونه از آنها استفاده می کند ؟

دما چه اثری بر فعالیت مخمر نان دارد ؟

دما چه اثری بر فعالیت مخمر در محیط کشت دارد ؟

تاثیر اشعه ماورای بنفش بر فرایند تخمیر

چه عواملی بر تولید دی اکسید کربن توسط مخمر ها موثر است ؟

چه عواملی بر رشد مخمر ها موثر است ؟

تاثیر دما بر فعالیت مخمرها

حیوانات مختلف چگونه تنفس می کنند ؟

آیا آواز پرندگان یک گونه از یک محل تا محل دیگر  تفاوت می کند ؟

رنگ های روی بال پروانه چگونه شکل می گیرند ؟

 

گیاهان

 

دانه ها با چه فاصله ای از گیاه مادرشان پراکنده می شوند ؟

آیا این موضوع اهمیت دارد که دانه ها از چه جهتی کاشته شوند ؟

گیاه حساس

گیاهان گوشت خوار با چه سرعتی اقدام به شکار می کنند ؟

یک گیاه درحال رویش چه مقدار وزن را بلند می کند ؟

آیا دما بر رشد گیاهان موثر است ؟

آیا گیاه برای رویش به تاریکی هم نیاز دارد ؟

گیاهان در نور چه رنگی بهتر رشد می کنند ؟

جهت نور چگونه بر رشد گیاهان اثر می گذارد ؟

مدت نور دهی تاچه اندازه بر رشد گیاه موثر است ؟

آیا نورهای مختلف می توانند بر مسیر رشد گیاه موثر باشند ؟

انواع مختلف خاک چه تاثیری بر رشد گیاه دارد ؟

تاثیر انواع مختلف کود بر رشد گیاه

گیاهان در محلولهای مغذی بهتر رشد می کنند یا در خاک

چه نوع مواد معدنی برای رشد گیاهان مورد نیاز است ؟

تاثیر آهن بر رشد گیاهان

بهترین فاصله بندی برای گیاهان ؟

آیا کمپوست از کودهای شیمیایی بهتر است ؟

آیا و جود قند در ظرف آب ، ماندگاری گلهای چیده شده را بیشتر   می کند ؟

آیا گیاهان زنده رطوبت از دست می دهند ؟

گرما چه تاثیری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟

نور چه تاثیری بر سرعت جوانه زنی دانه ها دارد ؟

خاک ، نهال درختان و سرعت رویش

آیا اندازۀ دانه بر سرعت جوانه زنی آن موثر است ؟

آیا درصد نور بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟

آیا نیروی جانب مرکز بر سرعت جوانه زنی دانه ها موثر است ؟

گیاه گوجه فرنگی چه مقدار شوری را تحمل می کند ؟

کدام گیاهان بیشترین مقدار نمک را در آبی که به آنها اسپری می کنیم تحمل می کنند ؟

آیا دود می تواند محرک جوانه زنی در گیاهان بوته زار شود ؟

گیاهان مختلف چه مقدار آب مصرف می کنند ؟

برای به دست آوردن 1 کیلوگرم از محصول گیاهان مختلف چقدر آب مصرف می شود ؟

چه نسبتی از ورن گیاهان مختلف را آب تشکیل می دهد ؟

روش های کشت جلبک

 

تحقیقات میدانی

 

سرعت تجزیۀ برگهای پاییزی

اثر اگزوز وسائل نقلیه روي گياهان حاشیۀ جاده ها

در اطراف خانه چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟

چه نوع باکتری هایی روی بدن ما زندگی می کنند ؟

در خاکهای مختلف چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟

 

ژنتیک

 

ارتباط رنگ مو و رنگ چشم

آیا دانه های بزرگتر گیاهانی بزرگتر تولید می کنند ؟

چه عاملی تعیین کنندۀ تعداد دانه ها در یک سیب است ؟

آیا همه دانه های نخود فرنگی موجود در یک غلاف اندازۀ یکسانی دارند ؟

آیا دانه های از یک نوع با سرعت یکسانی جوانه می زنند ؟

آیا بین رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟

میزان شباهت اثر انگشتان را بین خواهران و برادران ، والدین و فرزندان و همچنین افراد یک فامیل بررسی کنید .

 

جستجوی اطلاعات / تاریخ علم

 

عناصر مختلف چگونه علائم قراردادی خود را به دست آوردند ؟

دانشمندانی که نام خود را روی اشیاء نهادند .

بیست گیاه یا جانور با اسامی واقعاً عجیب و غریب

چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1391ساعت 1:0  توسط گروه متفكران خلاق  | 

طرح جابر بن حیان چگونه طرحی است ؟

  دانش آموزان و فرهنگیان گرامی می توانند برای پاسخ دادن به پرسش های مطرح

    شده در بروشور تبلیغاتی نمایشگاه جابربن حیان از مطالب زیر استفاده کنند .

    مقدمه :

    علم و عمل پیوندی نزدیک دارند کسی که دانست باید به آن عمل کند چرا که علم

    عمل را فراخواند اگر پاسخش داد می ماند وگرنه کوچ می کند . { امام علی (ع) }

    اهداف طرح :

    ۱ - این طرح زمینه ی تحقق اهداف دوره ی ابتدایی مصوب شورای عالی آموزش و

    پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می سازد :

    الف - اهداف اعتقادی : خداوند را دوست دارد و او را یار و کمک خود می داند .

    ب- اهداف اخلاقی : راستگو و امین باشد  -  احترام به بزرگترها را وظیفه ی خود

   می داند و به نظرات آن ها توجه می کند - برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند

   و اوقات فراغت خود را با فعالیت های مناسب پر می کند .

   ج - اهداف علمی آموزشی : نسبت به شناخت پدیده ها کنجکاو است  - در تفکر

   شنیدن حرف زدن خواندن و نوشتن مهارت کافی دارد -  به اهمیت و ارزش اطلاع

   رسانی در زندگی آگاه است - به مطالعه ی کتاب علاقمند است .

   د - اهداف فرهنگی هنری : به زیبایی های  طبیعت توجه دارد و هماهنگی های

   آن ها را دوست دارد -  ذوق و خلاقیت هنری خود را در انجام فعالیت ها  نشان

   می دهد .

   ه- اهداف اجتماعی : به حق خود قانع است و حقوق دیگران را نیز رعایت می کند .

   برای به دست آوردن حق خود از راه های درست تلاش می کند -  نظرات اصلاحی

   دیگران را در مورد خود می پذیرد  -  اشتباهات دیگران را با رعایت احترام  به آن ها

   تذکر می دهد - خدمت کردن به مردم را دوست دارد .

   و - اهداف زیستی : از حواس خود به خوبی محافظت و استفاده می کند -

   نکات ایمنی را می داند و رعایت می کند - در حفظ سلامتی خود و دیگران تلاش

   می کند .

   ز - اهداف اقتصادی : کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند

   احترام  می گذارد - بی کاری  تن پروری و راحت طلبی را  از عوامل شکست فرد

   و جامعه می داند  - به استفاده از تولیدات داخلی علاقمند است .

   ۲ - این طرح همچنین زمینه ی تحقق اهداف دوره ی ابتدایی در سند برنامه ها ی

   راهبردی آموزش و پرورش را در زمینه های زیر فراهم می کند :

   توسعه ی یادگیری مشارکتی و روش های نوین تدریس - ایجاد محیط یادگیرنده در

   مدارس - تعامل مؤثر خانواده ها سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط - بهره گیری

   از فناوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی .

   ۳- اجرای این طرح به تحقق اهداف مهارتی علوم تجربی کمک می کند شامل :

   مشاهده  - طراحی تحقیق  - برقراری ارتباط  - پیش بینی  - تشخیص متغیرها -

   فرضیه سازی  - کاربرد ابزار -  اندازه گیری  -  تفسیر یافته ها و نتیجه گیری.

   ۴- تقویت مهارت های زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیری - حل مسئله

   ارتباط مؤثر با دیگران - دوست یابی - سخنرانی و دفاع از کار خود در جمع - خود

   آگاهی - تفکرو عزت نفس - مدیریت هیجانات - روابط بین فردی و همدلی

    ۵ - کسب نگرش های ضروری شامل : قبول مسئولیت های ساده  - نظافت در

   کار و ظاهر - توجه به محیط اطراف - تحمل نظر مخالف - ارائه ی راه حل برای حل

   مشکل - قانون پذیری

   ۶- شناخت استعدادهای فردی دانش آموزان و هدایت آن ها به سوی شکوفایی

   ۷- کمک به ارتقاء و رشد دانش آموزان در دروس مختلف

   ۸- ایجاد موقعیت مناسب برای ارزشیابی توصیفی

   تعریف پروژه ی علمی

   پروژه ی علمی کوشش علمی انفرادی و یا گروهی دانش آموزان درباره ی یک

   موضوع معین است . دانش آموزان ضمن انجام این فعالیت هیجان انگیز کار یک

   دانشمند را انجام می دهند و مهارت ها و نگرش های او را پیدا می کنند .

   دانش آموزان موضوع مورد علاقه ی خود را در حوزه ی علوم تجربی انتخاب کرده

   و در قالب یکی از انواع پروژه به نمایش می گذارند .

  انواع پروژه

  پروژه ها ۵ نوع اند : آزمایش - جمع آوری - نمایش علمی شامل : تحقیق - مدل

  و نمایشنقش معلمان و والدین در طرح جابربن حیان
   هدف طرح جابر بن حیان نهادینه کردن رو حیه ی تحقیق و پژوهش و تقویت حس

   کنجکاو ی در دانش آموزان و نیز پرورش قدرت تفکر و حل مسئله است در نتیجه

   معلمین عزیز و والدین دلسوز باید مراقب باشند تا با ارائه ی اطلاعات نابهنگام به

   دانش آمو زان ( خصوصا" در زمینه ی انجام پروژه ) فرصت رسیدن به اهدافی که

   ذکر شد و نیز فرصت کسب تجربه ی شخصی را از دانش آموزان نگیرند .

   انواع ۵ گانه ی پروژه ها هر یک در جای خود ارزشمند و مهم هستند و معلمین و

   والدین دانش آمو زان فقط با توجه به سن و توا نایی های دانش آموزان باید آن ها

   را نسبت به انتخاب نوع پروژه راهنمایی نمایند .

   اولیا و معلمین گرامی بهتر است به جای توجه به رقابت دانش آموزان در مراحل

   منطقه ای و بالاتر این تصور رادر خود و دانش آموزان ایجاد کنند که شرکت آن ها

   در نمایشگاه مدرسه ای مهم ترین بخش رقابت است .

   دانش آموزان باید برای تحقیقات خود از منابع اینترنتی و کتاب ها ی معتبر علمی  

   ا ستفاده کنند . یکی دیگر از منابع تحقیقاتی پژوهشسرا ها هستند .

   پژوهشسرای ناحیه یک ری با سوابق درخشان از جمله  « کسب رتبه ی اول در 

   تولیدات کشوری » و برگزاری همایش های علمی مختلف می تواند به بسیاری

   از پرسش های علمی دانش آموزان در زمینه های : نجوم - انرژی هسته ای و ...

   پاسخ دهد . معلمین و اولیای عزیز می توانند دانش آموزان را به پژو هشسرا ی

   رازی ارجاع دهند .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم تیر 1391ساعت 0:46  توسط گروه متفكران خلاق  | 

سلول خورشیدی چگونه کار می کند ؟ نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به برق


 

پنل و سلول خورشیدی

خورشید ؛ سیاره ای که بدون هیچ چشمداشت و منتی گرمای وجودی خود را بر ما ارزانی داشته تا ما از این موقعیت و به بهترین شکل برای مصارف خود بهره ببریم . سیاره قدرتمندی که نه دی اکسید کربن تولید می کند ، نه برای ما خرج می تراشد و نه تمام می شود .

احتمال زیاد ماشین حسابهای خورشیدی را دیده اید که حتی دکمه خاموش ندارند . دستگاه هایی که نیاز مبرم به باتری ندارند و تا زمانی که نور به اندازه کافی وجود داشته باشد زنده خواهند ماند . این تکنولوژی به سالهای قبل برمی گردد اما امروزه نیز پنل های خورشیدی بزرگتری را در جاده ها و کارخانجات می بینید مثل چراغ های راهنمایی خورشیدی ، لامپهای روشنایی جاده ها و حتی آبگرمکن های خورشیدی و خب لابد با خود فکر کرده اید که اصلا مکانیزم و فرآیند تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی چگونه است . با ما همراه باشید .

خورشید و هر منبع نوری دیگر به همراه خود انرژی دارند . معمولا هنگامی که نور به یک شی برخورد می کند به گرما تبدیل می شود مثل موقعی که شما زیر آفتاب دراز می کشید . اما در برخی مواردانرژی نور بعد از تابش به یک سری مواد بخصوص ، به انرژی الکتریکی تبدیل می شود که ما بعدا آن را به جریان الکتریکی قابل استفاده تبدیل می کنیم .

در روشهای قدیمی تبدیل انرژی خورشید به برق ، از کریستالهای سیلیکونی بزرگ استفاده می شد . سیلیکون از پس این کار برمی آید چون الکترونها بعد از تابش نور ، به جای اینکه در جای خود به جنبش دربیاید ، به حرکت می افتد و جریان الکتریکی تولید می شود اما عیب آنها بزرگ بودن کریستالها و هزینه بالای ارتقا دادن کریستال ها بود .

امروزه با وجود پیشرفت های پی در پی در زمینه تکنولوژی ساخت قطعات و کوچکتر و ارزان تر کردن بسته های سیلیکونی مثل copper-indium-gallium-selenide که قابلیت فرم دهی به فیلم های منعطف را دارند . هرچند این فیلم های باریک به توانمندی سیلیکون در تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته نیستند . استفاده از انرژی خورشید در حال حاضر دست کم ۵ برابر گران تر از مصرف برق معمولی هزینه دارد به همین دلیل هنوز به صورت فراگیر از آن استفاده نمی شود در واقع فعلا بیشتر دولت از آن بهره می برد و کار به استفاده شخصی نکشیده .

چگونه یک سلول خورشیدی انرژی نور را به برق تولید می کند ؟

قبل از همه بگویم که سلول های خورشیدی را با یک نام دیگر یعنی فتوولتاییک ( photovoltaic ) نیز میشناسند که فتو به معنی نور و ولتاییک به معنی الکتریسیته می باشد .همه این سلول ها در خود یک یا چند میدان الکتریکی دارند که باعث ایجاد ولتاژ می شوند .

در یک کریستال ، پیوندها ( بین اتم های سیلیکون) از الکترون تشکیل شده اند که بین تمام اتم های کریستال تقسیم شدند . وقتی نور به سطح کریستال می تابد جذب می شود . این نور باعث تحریک یکی از الکترونها در یکی از اتمها می شود و آن را به سطوح بالاتر انرژی ( دوستانی که درس فیزیک الکترونیک را پاس کرده اند کاملا متوجه عرائض بنده می شوند ) هدایت می کند . این الکترون با این انرژی و با استفاده از میدان الکتریکی موجود ، در یک مسیر مشخص و با آزادی بیشتر نسبت به حالت قبلی که در بند بود حرکت می کند و حرکت آزادانه الکترون به معنی ایجاد جریان می باشد .  با وصل کردن سیم مسی به بالا و پایین این سلول خورشیدی می توان جریان تولید شده را به تسخیر در آورد .

 

چگونگی تبدیل نور به برق پنل خورشیدی چگونه کار می کند ؟

 

این جریان به همراه ولتاژ حاصل از میدان الکتریکی ، توان الکتریکی را تشکیل می دهند . این همان توانی است که مشخصه یک سلول خورشیدی می باشد یعنی فرضا می گویند این سلول ۵ وات هست .

معمولا سلول هایی که ۱۲ ولتی هستند بین ۱۶ تا ۲۰ ولت خروجی می دهند که برای رگوله کردن این ولتاژ از کنترل کننده شارژ استفاده می کنند . کار این کنترل کننده دقیقا مثل رگولاتورهای ولتاژ می باشد . از خروجی این کنترل کننده اگر مدار DC باشد مستقیما به آن می رود اما اگر مصرف کننده AC باشد باید ولتاژ خروجی کنترل کننده را ابتدا به باتری های قابل شارژ داد ( برای استفاده در زمانی که خورشید نیست ) سپس به یک مدار اینورتور که وظیفه اش تبدیل سیگنا DC به AC می باشد .

 

کنترل کننده سولار شارژ باتری

نمونه ای از کنترل کننده سولار شارژ باتری

 

 

نحوه تبدیل انرژی خورشیدی به برق

مراحل استفاده از انرژی خورشیدی برای مصرف کننده

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 19:46  توسط گروه متفكران خلاق  | 

چگونه یک باتری خورشیدی ساده بسازیم ؟

باتری خورشیدی

باتری خورشیدی وسیله ای است كه انرژی خورشیدی را به انرژی الكتریكی تبدیل می كند. باتری های خورشیدی (پر بازده) كه شما از فروشگاه های لوازم الكتریكی می خرید از سیلیكون فرآوری شده ساخته می شود. برای ساخت آن كارخانه بزرگ، دمای بالا، ابزارهای خلاء و هزینه زیادی لازم است.

باتری خورشیدی

اگر ما نسبت به بازده باتری زیاد حساس نباشیم می توانیم با وسایل آشپزخانه و ابزار فروشی محل، یك باتری خورشیدی ساده بسازیم.

باتری خورشیدی ما (به جای سیلیكون) از اكسید مس ساخته می شود. اكسید مس یكی از اولین مواد شناخته شده ای بود كه پدیده فوتوالكتریك را نشان می داد (پدیده فوتوالكتریك: پدیده ای كه در آن نور باعث برقراری جریان الكتریكی می شود).

فكر در مورد ماهیت پدیده فوتوالكتریك منجر به این شد كه آلبرت انیشتین جایزه نوبل فیزیك را در یافت نماید.

 

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

 

برای ساخت این پروژه به وسایل زیر نیاز دارید

 

١- ورق مسی به مساحت حدودی ٤٠٠ سانتیمتر مربع ٢- دو سیم سوسماری ٣- یك میكروآمپرسنج كه بتواند جریان هایی بین ١٠ تا ٥٠ میكروآمپر اندازه بگیرد. ٤- اجاق برقی با توان حدودی ١٠٠٠ وات. اجاق گازی برای این كار مناسب نیست. ٥- یك بطری پلاستیكی شفاف كه شما بتوانید سر آن را ببرید. یك بطری ٢ لیتری (یا بزرگتر) مناسب است. ٦- نمك آشپزخانه . ٧- آب شیر ٨- سنباده یا برس سیمی ٩- قیچی ورق بر برای بریدن ورق مسی گرمكنی كه ما انتخاب كرده ایم شبیه این است.

باتری خورشیدی

ابتدا ورق مسی را به اندازه ای ببرید كه تقریباً برابر گرمكن شود. دستتان را بشویید تا چربی یا روغن نداشته باشد. سپس ورق مسی را با صابون یا تمیزكننده بشویید تا از چربی و روغن پاك شود. به كمك سنباده یا برس سیمی ورق مسی را تمیز كنید، تا هیچ سولفید یا زنگ زدگی بر روی آن باقی نماند.

سپس ورق مسی تمیز و خشك را رو گرمكن قرار دهید و آن را روشن كنید.

باتری خورشیدی

در حین گرم شدن، شما طرح های اكسید شدن را (كه در حال شكل گرفتن هستند) می بینید . رنگ های نارنجی، ارغوانی و قرمز سطح مس را می پوشاند.

باتری خورشیدی

هرچه مس گرم تر می شود، رنگ ها با پوشش تیره تر اكسید مس جایگزین می شود. زیاد عجله نداشته باشید، این اكسیدی نیست كه ما می خواهیم، اما به تدریج، رنگ های قرمز، نارنجی، صورتی و ارغوانی ظاهر می شوند كه لایه های زیرین اكسید مس را در بر دارد.

باتری خورشیدی

هنگامی كه گرمكن سرخ می شود، آخرین نقطات رنگی نیز از بین می روند.

باتری خورشیدی

وقتی گرمكن كاملاً سرخ می شود، ورق مسی با لایه تیره رنگ اكسید مس پوشیده می شود. اجازه دهید این وضعیت برای نیم ساعت ادامه یابد، تا پوشش سیاه رنگ ضخیم شود. این موضوع حائز اهمیت است.

باتری خورشیدی

پس از نیم ساعت، گرمكن را خاموش كنید. اجازه دهید مس داغ بتدریج سرد شود. اگر آن را سریع سرد كنید، اكسید سیاه به مس می چسبد.

باتری خورشیدی

در حین سرد شدن، ورق مسی كمی چروك می خورد. اكسید مس نیز چروك می خورد. اما آنها به یك میزان منقبض (چروك) نمی خورند، این باعث می شود اكسید مس پوسته_ پوسته شود.

باتری خورشیدی

مقدار كمی از پوسته های سیاه از سطح ورق مسی (تا چند سانتیمتر) پرتاب می شوند.

باتری خورشیدی

وقتی مس سرد شده و به دمای اتاق می رسد (این حدود ٢٠ دقیقه طول می كشد)، اغلب اكسید سیاه رنگ رفته اند. با قرار دادن زیر آب جاری و مالش دست، اغلب تكه های ریز نیز بر طرف می شوند. برای برداشتن تمام نقاط سیاه زیاد وسواس نداشته باشید. این ممكن است اكسید مس قرمز رنگ را خراب كند. ما برای عملكرد درست باتری به آن نیاز داریم. باقی كار آسان و سریع خواهد بود.

یك ورق مسی (به ابعاد حدودی ورق اولی) ببرید. هر دو ورق را به نرمی خم كنید تا داخل بطری پلاستیكی (بدون تماس با یكدیگر) قرار گیرند.

دو سیم سوسماری را به دو ورق مسی وصل كنید. سیمی كه به صفحه مسی تمیز وصل است را به سر مثبت میلی آمپرسنج متصل كنید. سیمی كه به صفحه اكسید مس وصل است را به سر منفی میلی آمپرسنج متصل كنید.

حال دو قاشق سوپ خوری نمك را در مقداری آب گرم حل نمایید. آب نمك را هم بزنید تا نمك حل شود. سپس با احتیاط آب نمك را در ظرف بریزید. آب نمك نباید تمام سطح ورق ها مسی را بپوشاند. حدود سه سانتیمتر از ورق داخل آب نمك قرار گیرد.

باتری خورشیدی

تصویر بالا باتری خورشیدی را در سایه نشان می دهد. دقت كنید آمپرسنج جریان ٦ میكروآمپر را نشان می دهد.

باتری خورشیدی در سایه و تاریكی نیز برق تولید می كند و معمولاً می تواند جریانی در حدود میكروآمپر را برقرار نماید.

تصویر زیر باتری خورشیدی را در نور خورشید نشان می دهد.

باتری خورشیدی

دقت كنید آمپر سنج جریانی در حدود ٣٣ میكروآمپر را نشان می دهد. اگر همه چیز خوب انجام شود تا ٥٠ میكروآمپر را نیز می توانید اندازه بگیرید.

 

نكته ای در مورد توان

 این باتری می تواند ٥٠ میكروآمپر در ولتاژ ٢.٥ ولت ایجاد كند. این معادل ٠.٠٠٠٠١٢٥ وات (١٢.٥ میكرو وات) است. بنابراین انتظار نداشته باشید كه باتری لامپی را روشن كند یا دستگاهی را با آن به كار اندازید. این وسیله را می توان صرفاً برای آشكار سازی یا اندازه گیری نور استفاده نمود. اگر بخواهید انرژی خانه تان را با آن تامین كنید لازم است ابعاد صفحه مسی در حد چند ده هزار متر مربع باشد!

 

این دستگاه چگونه كار می كند؟

 اكسید مس نوعی از ماده است كه به آن نیمه هادی می گویند. هدایت الكتریكی نیمه هادی بین ماده رسانا و ماده نارسانا می باشد.

در نیمه رسانا، بین الكترون هایی كه مقید به هسته هستند و الكترو نهایی كه دور از اتم قرار دارند (و آزادانه حركت می كنند و نقش هدایتی دارند) فاصله انرژی وجود دارد كه به آن نوار شكاف می گویند.

الكترون ها نمی توانند در نوار شكاف قرار داشته باشند. به عبارت دیگر، یك الكترون نمی تواند با دریافت انرژی كمی از قید هسته اتم جدا شده و به نوار شكاف برود. بنابراین، یك الكترون بایستی به اندازه كافی انرژی بدست بیاورد تا بتواند از هسته دور شده و خارج نوار شكاف برود.

به همین نحو، یك الكترون در خارج نوار شكاف نمی تواند مقدار كمی انرژی از دست دهد و بر اثر آن كمی به هسته نزدیك گردد. بلكه الكترون باید به اندازه كافی انرژی از دست دهد تا بتواند از نوار شكاف عبور نموده و به محلی كه الكترون ها اجازه حركت دارند برسد.

 

وقتی نور خورشید به الكترون های اكسید مس می تابد، تعدادی از الكترون های به اندازه كافی انرژی (از نور خورشید) دریافت می كنند تا از نوار شكاف عبور نموده و تبدیل به الكترون آزاد می شوند.

الكترون آزاد به آب نمك وارد می شود و سپس از طریق ورق مسی تمیز وارد آمپرسنج می شود و از آنجا مجدداً به ورق اكسید مس باز می گردد.

 

وقتی الكترون از آمپرسنج عبور می كند بر روی عقربه آن كار انجام می دهد. وقتی سایه ای بر روی باتری خورشیدی می افتد، الكترون های كمتری از آمپرسنج عبور می كند و عقربه كمی منحرف می شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 19:39  توسط گروه متفكران خلاق  | 

سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند ؟

سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟
سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

انرژی ساطع شده از خورشید در زمان 1 ثانیه در صورتی که قابل ذخیره شدن باشد قادر خواهد بود انرژی مورد نیاز کره زمین را برای مدت هزار سال تامین نماید. سلول های خورشیدی قادرند از این منبع عظیم انرژی استفاده نمایند و یک منبع انرژی رایگان و پاک در اختیار ما قرار دهند.

 

انرژی خورشید به دو صورت قابل استفاده می باشد، یکی انرژی حرارتی خورشیدی و یکی انرژی الکتریکی خورشیدی.

 

در انرژی حرارتی خورشیدی، حرارت جذب شده از خورشید مورد استفاده قرار می گیرد و برای گرم کردن آب و یا بخار نمودن آب برای به حرکت درآوردن توربین بخار به کار گرفته می شود.

 

در انرژی الکتریکی خورشیدی انرژی خورشید به صورت مستقیم توسط سلول خورشیدی (سلول فتوولتائیک) الکتریسیته تبدیل می شود.

 این تبدیل شدن با استفاده از دو لایه سیلیکون انجام می پذیرد. سیلیکون یک ماده شیمیایی می باشد که از ماسه به دست می آید. لایه زیرین که در شکل زیر با رنگ آبی نشان داده شده، از لحاظ شیمیایی به نحوی ساخته شده که کمبود الکترون داشته باشد. لایه رویی (قرمز رنگ) نیز به نحوی ساخته شده که الکترون زیادی داشته باشد. با تابش خورشیدی به این سلول ها، انرژی نور خورشید باعث می شود الکترون های لایه زیرین تحریک شوند و به لایه رویی ببرند و سپس با برگشت به لایه پایین جریان الکتریسیته ایجاد نمایند.

سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

به شکل فوق دقت نمایید که مقطع و مکانیزم درونی یک سلول خورشیدی را نشان می دهد. نقطه 1 لایه شیشه ای محافظ سلول را نشان می دهد.

نقطه 2 محل تابش نور خورشید به لایه زیری (آبی رنگ) و انرژی دادن به آن را نشان می دهد.

در نقطه 3، الکترون های انرژی گیرنده تحریک می شوند و به لایه بالا منتقل می شوند.

نقطه 4 صفحه متصل به لایه بالایی را نشان می دهد که الکترون ها را دریافت نموده و آن ها را به مدار خارجی منتقل می نماید.

نقطه 5 جریان الکترون ها در مدار خارجی را نشان می دهد.

نقطه 6 مصرف کننده انرژی الکتریکی را نشان می دهد.

الکترون ها از نقطه 7 مجدداً به لایه پایینی راه پیدا می کنند.

در شکل فوق نقطه 8 قطب مثبت و نقاط 9 و 10 نیز لایه های سیلیکون را نشان می دهند.

پانل خورشیدی از بهم پیوستن چندین (100-36) سلول خورشیدی به هم ساخته می شود.

سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟
سلول های خورشیدی چگونه کار می کنند؟

پانل های خورشیدی با اتصال به هم می توانند برق منازل را تامین نمایند. در این منازل انرژی خورشیدی در طول روز در باطری هایی ذخیره می شود و در طول شب قابل استفاده می گردد.

 

مرکز یادگیری سایت تبیان، تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: نسرین صادقی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391ساعت 19:37  توسط گروه متفكران خلاق  | 

مطالب قدیمی‌تر